1-5 van 21 zoekresultaten
 • Cerebrale en/of spinale spasticiteit bij volwassenen (2017)

  Op initiatief van Nederlandse Vereniging voor Revalidatieartsen is in 2014 gestart met de ontwikkeling van de richtlijn behandeling van cerebrale en/of spinale spasticiteit bij volwassenen. Namens het KNGF heeft prof. dr. G. (Gert) Kwakkel de fysiotherapie vertegenwoordigd in de kerngroep. Het KNGF en de NVFG hebben commentaar geleverd op de conceptrichtlijn. In februari 2017 heeft het KNGF de richtlijn geautoriseerd.

 • Schouderprothese

  Op initiatief van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV) is in 2019 gestart met de ontwikkeling van de richtlijn Schouderprothese. Namens het KNGF vertegenwoordigen dhr. R. (Ruben) Schuurmans en mw. K. (Karin) Hekman, MSc de fysiotherapie in de werkgroep.

 • Unicompartimentele artrose van de knie

  Op initiatief van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV) is in 2019 gestart met de ontwikkeling van de richtlijn Unicompartimentele artrose van de knie. Namens het KNGF vertegenwoordigt dhr. dr. M. (Martin) van der Esch de fysiotherapie in de werkgroep.

 • Lichen Planus / Lichen Sclerosus

  Op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie is eind 2018 gestart met de herziening van de richtlijnen Lichen Planus en Lichen Sclerosus. Namens het KNGF en de NVFB vertegenwoordigen mw. C.W.L. (Tine) van den Bos en mw. drs. M.C. (Mieke) Raadgers de (bekken)fysiotherapie in de werkgroep.

 • Chronische beademing voor volwassenen

  Op initiatief van de Vereniging Samenwerkingsverband Chronische Ademhalingsondersteuning is eind 2018 gestart met de ontwikkeling van de richtlijn Chronische beademing voor volwassenen. Het KNGF en de VHVL worden uitgenodigd om mee te lezen met conceptversies van de richtlijn.