1-2 van 2 zoekresultaten
  • Benigne paroxysmale positieduizeligheid (BPPD) (2020)

    Op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Keel-Neus-Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied (NVKNO) is de richtlijn Benigne Paroxysmale PositieDuizeligheid (BPPD) ontwikkeld in 2011. In 2019 is gestart met de herziening van de richtlijnmodule ‘Repositiemanoeuvres als behandeling van BPPD’. Dr. Marloes Thoomes-de Graaf heeft de fysiotherapie vertegenwoordigd in de werkgroep. Namens het KNGF, NVMT en NVOF heeft Bart Zwaneveld de conceptrichtlijn van commentaar voorzien. In december 2019 is de richtlijnmodule geautoriseerd door het KNGF, de NVMT en de NVOF. Het KNGF heeft de gehele richtlijn opnieuw geautoriseerd.

  • Hoofd-hals tumoren

    Op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Keel-Neus-Oor en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied (NVKNO) is in 2019 gestart met de ontwikkeling van de richtlijn Hoofd-Hals tumoren. Namens het KNGF, NVOF en NVFL vertegenwoordigt mw. dr. C.M. (Caroline) Speksnijder de fysiotherapie in de werkgroep.