1-3 van 3 zoekresultaten
  • Medische begeleiding van kinderen met downsyndroom (2021)

    Op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde is in de zomer van 2018 gestart met de ontwikkeling van de revisie van de multidisciplinaire richtlijn voor kinderen met Downsyndroom. Namens het KNGF vertegenwoordigde Peter Lauteslager de (kinder-)fysiotherapie in de klankbordgroep. In mei 2021 heeft het KNGF commentaar gegeven op de conceptrichtlijn (Mirjam van Eck, Janneke Lagendijk, Stein van den Heuvel).

  • Loopvaardigheid van kinderen en adolescenten met Spina Bifida (2013)

    Op initiatief van de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen is in 2010 gestart met de ontwikkeling van de richtlijn Loopvaardigheid van kinderen en adolescenten met Spina Bifida. Namens het KNGF hebben mw. dr. J.F. de Groot en mw. dr. M.A.G.C. Schoenmakers de fysiotherapie vertegenwoordigd in de werkgroep.

  • Behandeling en zorg voor craniosynostose (2019)

    Op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC) is in 2017 gestart met de herziening van de richtlijn Behandeling en zorg voor craniosynostose. Namens het KNGF en NVFK vertegenwoordigt dhr. dr. L.A. (Leo) van Vlimmeren de (kinder)fysiotherapie in de werkgroep. Het KNGF en de NVFK hebben commentaar gegeven op de conceptversie van de richtlijn. In september 2019 hebben de NVFK en het KNGF de richtlijn geautoriseerd.