1-3 van 3 zoekresultaten
  • Kanker en werk (2019)

    Op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde is begin 2015 gestart met de herziening van de richtlijn Kanker en werk. Namens het KNGF heeft dhr. D. (Duncan) Leistra, MSc de fysiotherapie vertegenwoordigd in de werkgroep. Het KNGF en de NVFL hebben commentaar geleverd op de conceptrichtlijn.

  • Lymfoedeem (2014)

    Op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venerologie is in 2013 gestart met de ontwikkeling van de richtlijn Lymfoedeem. Namens het KNGF en de NVFL hebben dhr. A. (Ad) Hendrickx, mw. drs. P. (Petra) Gielink en mw. drs . J. T. (Janine) Hidding de fysiotherapie vertegenwoordigd in de werkgroep.

  • Borstkanker (2018)

    Op initiatief van de Nederlandse Internisten Vereniging is begin 2015 gestart met de revisie van de richtlijn Borstkanker. Namens het KNGF en de NVFL heeft mw. drs. P. (Petra) Gielink de fysiotherapie vertegenwoordigd in de werkgroep. Het KNGF en de NVFL hebben commentaar geleverd op de conceptrichtlijn.