1-4 van 4 zoekresultaten
 • Kanker en werk (2019)

  Op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde is begin 2015 gestart met de herziening van de richtlijn Kanker en werk. Namens het KNGF heeft dhr. D. (Duncan) Leistra, MSc de fysiotherapie vertegenwoordigd in de werkgroep. Het KNGF en de NVFL hebben commentaar geleverd op de conceptrichtlijn.

 • Medisch specialistische revalidatie bij oncologie (2018)

  Op initiatief van de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA) is in 2008 gestart met de ontwikkeling van de richtlijn Oncologische revalidatie. In 2013 is gestart met de herziening en is de naam veranderd. De richtlijn wordt sindsdien modulair herzien. Namens het KNGF hebben dhr. dr. M.M. (Martijn) Stuiver, mw. dr. H.M. (Harriƫt) Wittink en mw. S.C. (Carla) Agasi-Idenburg, MSc de fysiotherapie vertegenwoordigd in de werkgroep. Het KNGF heeft commentaar geleverd op de conceptrichtlijn. In 2008 en 2017 heeft het KNGF de richtlijn geautoriseerd. De module kwetsbare ouderen is in 2018 door het KNGF geautoriseerd.

 • Lymfoedeem (2014)

  Op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venerologie is in 2013 gestart met de ontwikkeling van de richtlijn Lymfoedeem. Namens het KNGF en de NVFL hebben dhr. A. (Ad) Hendrickx, mw. drs. P. (Petra) Gielink en mw. drs . J. T. (Janine) Hidding de fysiotherapie vertegenwoordigd in de werkgroep.

 • Borstkanker (2018)

  Op initiatief van de Nederlandse Internisten Vereniging is begin 2015 gestart met de revisie van de richtlijn Borstkanker. Namens het KNGF en de NVFL heeft mw. drs. P. (Petra) Gielink de fysiotherapie vertegenwoordigd in de werkgroep. Het KNGF en de NVFL hebben commentaar geleverd op de conceptrichtlijn.