11-15 van 18 zoekresultaten
 • Fracturen bij kinderen (2019)

  Op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH) is in 2016 gestart met de ontwikkeling van de richtlijn Fracturen bij kinderen. Namens het KNGF en de NVFK heeft mw. M.D. (Marleen) Schuuring de (kinder)fysiotherapie vertegenwoordigd in de werkgroep. Het KNGF en de NVFK hebben commentaar geleverd op de conceptrichtlijn. In november 2018 heeft het KNGF en de NVFK de richtlijn geautoriseerd.

 • Cerebral Visual Impairment (2020)

  Op initiatief van Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG) is eind 2016 gestart met de ontwikkeling van de multidisciplinaire richtlijn ‘Cerebral Visual Impairment (CVI)’. Namens de NVFK en het KNGF heeft Dr. M. (Masoud) Salavati de (kinder)fysiotherapie vertegenwoordigd in de klankbordgroep. In 2018 hebben Em. Prof. Dr. Ria Nijhuis-van der Sanden, Jikke Littel-Hingst en Annika Reismann commentaar gegeven op de conceptrichtlijn. Eind 2018 hebben KNGF en NVFK de richtlijn geautoriseerd. Begin 2020 is deze richtlijn online gekomen.

 • Obstipatie bij kinderen van 0 tot 18 jaar (2015)

  Op initiatief van Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde en het Nederlands Huisartsen Genootschap is in 2007 gestart met de ontwikkeling van de richtlijn Obstipatie bij kinderen van 0 tot 18 jaar. Namens het KNGF heeft mw. A.M.W.L. (Netty) Bluyssen de fysiotherapie vertegenwoordigd in de werkgroep. In 2008 heeft het KNGF de richtlijn geautoriseerd. In 2015 heeft de laatste revisie plaatsgevonden

 • Spinale musculaire atrofie type 1 bij kinderen (2018)

  Op initiatief van Spierziekten Nederland is eind 2015 gestart met de ontwikkeling van de richtlijn spinale musculaire atrofie (SMA) type 1 bij kinderen. Namens het KNGF en de NVFK hebben mw. dr. M.A.G.C. Schoenmakers en dhr. drs. B. (Bart) Bartels de fysiotherapie vertegenwoordigd in de werkgroep. Het KNGF en de NVFK hebben commentaar geleverd op de conceptrichtlijn. In juli 2018 heeft het KNGF de richtlijn geautoriseerd.

 • Spastische cerebrale parese bij kinderen (2015)

  Op initiatief van de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA) is in 2015 de richtlijn Spastische cerebrale parese uit 2006 herzien. In 2018 is daarnaast de module ‘Effect van orthopedische chirurgie op mobiliteit’ herzien. Het KNGF en de NVFK hebben geen deel uit gemaakt van de werkgroep die de richtlijn heeft herzien. Wel hebben het KNGF en de NVFK commentaar geleverd op de conceptversie van de richtlijn. In april 2015 is de herziene richtlijn online gepubliceerd. In de werkgroep van de richtlijn uit 2006 werd de fysiotherapie vertegenwoordigd door mw. L. Bosma en E. Rameckers.