1-1 van 1 zoekesultaat
  • Kinderen met Downsyndroom

    Op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) is begin 2019 gestart met de ontwikkeling van de richtlijn Kinderen met Downsyndroom . Namens het KNGF, NVFK en de NVFVG vertegenwoordigt dhr. dr. P.E.M. (Peter) Lauteslager de (kinder)fysiotherapie in de werkgroep.