1-5 van 6 zoekresultaten
 • Subacromiale klachten [evidence statement]

  Het doel van dit statement is antwoord geven op twee vraagstellingen: Welke specifieke aanbevelingen in het diagnostisch proces zijn van belang voor het vaststellen van subacromiale klachten? Welke specifieke aanbevelingen in het therapeutisch proces zijn van belang bij patiënten met subacromiale klachten, met als doel pijn te verminderen en functie te verbeteren?

 • Acuut knieletsel [evidence statement]

  Het doel van dit statement is tweeledig: enerzijds om het fysiotherapeutisch diagnostisch proces en het methodisch handelen bij patiënten die met een acuut knieletsel bij de (sport-)fysiotherapeut komen te onderbouwen met wetenschappelijk bewijs, anderzijds om de kwaliteit van het (sport-)fysiotherapeutisch handelen te bevorderen.

 • Revalidatie na voorste-kruisbandreconstructie [evidence statement]

  Het doel van dit statement is het fysiotherapeutisch handelen bij patiënten die voor revalidatie na reconstructie van de voorste kruisband (VKB) bij de fysiotherapeut komen, te onderbouwen met wetenschappelijk bewijs en de uniformiteit in fysiotherapeutisch handelen en gebruik van klinimetrische instrumenten te bevorderen. Deze update (2019) betreft de herziening van de 'Richtlijn voorste kruisbandletsel' van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging (Meuffels et al.), waarnaar wordt verwezen voor het diagnostisch proces.

 • Borstkanker [evidence statement]

  Het doel van dit statement is tweeledig: enerzijds om het fysiotherapeutisch handelen bij patiënten met borstkanker en ernstige klachten van het bewegingsapparaat als gevolg van de medische behandeling met wetenschappelijk bewijs te onderbouwen, anderzijds om gewenste uniformiteit in het handelen te bevorderen.

 • Motorische schrijfproblemen bij kinderen [evidence statement]

  Dit Evidence Statement heeft betrekking op kinderen met schrijfproblemen uit het basisonderwijs van groep 3 t/m 8, die bij de kinderfysiotherapeut worden aangemeld.