1-2 van 2 zoekresultaten
  • Revalidatie van de gemiddelde tot ernstig aangedane arm-hand in de sub-acute fase na CVA [video]]

    In deze webcast vertelt dr. Han Franck - ergotherapeut en klinisch onderzoeker bij de Adelante Zorggroep en Universiteit Maastricht - over het Concise Arm and Hand Rehabilitation in Stroke (CARAS) programma. Hij beschrijft de diagnostiek, toepassing en evaluatie van dit programma bij de revalidatie van sub-acute CVA-patiënten met een gemiddelde tot ernstig aangedane arm en hand.

  • Grote variatie in revalidatie na een beroerte

    De hoeveelheid therapie die Australische CVA-patiënten krijgen loopt sterk uiteen, en hangt mede af van het revalidatietraject dat zij volgen. Zij maken de meeste kans om hun fysiek functioneren te verbeteren als zij klinisch revalideren, maar het merendeel krijgt minder therapie dan aanbevolen in nationale richtlijnen. Dat concluderen onderzoekers die gegevens analyseerden van 504 CVA-patiënten uit Queensland, van wie er 337 in het eerste half jaar na de acute zorg enige vorm van aanvullende paramedische zorg (fysiotherapie, ergotherapie of logopedie) kregen.