1-5 van 17 zoekresultaten
 • E-learning Zelfmanagement

  Zelfmanagement krijgt een steeds prominentere rol in het handelen van de fysiotherapeut. Er wordt veel aandacht besteed aan zelfmanagement in het beroepsprofiel, maar ook in de KNGF-richtlijn Zelfmanagement. Deze e-learning is gebaseerd op de KNGF-richtlijn Zelfmanagement uit 2022 en geeft de fysiotherapeut handvatten om het zelfmanagement van patiënten optimaal te ondersteunen.

 • Nekpijn [richtlijn]

  Deze KNGF-richtlijn beschrijft het aanbevolen fysiotherapeutisch en manueel-therapeutisch handelen bij patiënten met nekpijn.

 • Informatie-uitwisseling huisarts-paramedicus (2020) [richtlijn]

  De nieuwe richtlijn HASP-paramedicus biedt artsen en paramedici de basis voor de overdracht van informatie rond het verwijzen van patiënten. De richtlijn is tot stand gekomen door een samenwerking van NHG, KNGF en andere paramedische beroepsverenigingen, en vervangt daarmee de in 2012 gepubliceerde richtlijn HAFT (Informatie-uitwisseling huisarts en fysiotherapeut).

 • Lage rugpijn en lumbosacraal radiculair syndroom [richtlijn]

  De KNGF-richtlijn Lage rugpijn en lumbosacraal radiculair syndroom is een leidraad voor de fysiotherapeut bij de behandeling van patiënten met lage rugpijn en/of (pijn)klachten passend bij een lumbosacraal radiculair syndroom.

 • Onderzoeksagenda fysiotherapie

  In dit rapport staan de resultaten van de inventarisatie en prioritering van relevante onderzoeksvragen voor het fysiotherapeutische onderzoeksdomein. Beantwoording van deze vragen leidt tot kennis. Kennis die voor het dagelijks handelen van de fysiotherapeut relevant is en de patiëntenzorg ten goede komt, kortom: Kennis van Waarde!

 • Research agenda physical therapy

  This report contains the results of the inventarisation and prioritization of relevant research questions for the physiotherapeutic research domain. Answering these questions leads to knowledge. Knowledge that is relevant to the physical therapist's daily activities and that benefits patient care, in short: Valueable Knowledge (i.e. Kennis van Waarde)!

 • Revalidatie en nazorg bij COVID-19 (2021)

  Op initiatief van de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA) en Verenso is in 2021 gestart met de ontwikkeling van de richtlijn COVID revalidatie. Dit traject is, gezien de urgentie van COVID, versnelt uitgevoerd. De conceptrichtlijn bestaat uit 9 modules en is opgedeeld in 2 delen. Modules 1 t/m 4 vallen onder deel 1 van de richtlijn, modules 5 t/m 9 onder deel 2. Namens het KNGF, de Vereniging voor Hart-, Vaat-, en Longfysiotherapie (VHVL), de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Geriatrie (NVFG), De Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuis Fysiotherapie (NVZF), De Nederlandse Vereniging van Revalidatie Fysiotherapeuten (NVRF) en de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie volgens de Psychosomatiek (NFP) vertegenwoordigde dr. Erik Hulzebos de fysiotherapie in de werkgroep. In juni 2021 heeft het KNGF met de VHVL, NVFG, NVZF, NVRF en de NFP commentaar gegeven op de concept richtlijnmodules (Mariska Klaasen, Ward Heij, Anna Schmidt, Thirza Douglas, Stein van den Heuvel, Sandra Potkamp). Begin september 2021 is de richtlijn geautoriseerd.

 • Whiplash Associated Disorder I/II (2008)

  Op initiatief van Nederlandse Vereniging voor Neurologie is in 2003 gestart met de ontwikkeling van de richtlijn Diagnostiek en Behandeling van mensen met Whiplash Associated Disorder I / II . Namens het KNGF heeft mw. dr. A.P. (Arianne) Verhagen de fysiotherapie vertegenwoordigd in de werkgroep. Het KNGF heeft commentaar geleverd op de conceptrichtlijn