1-5 van 64 zoekresultaten
 • Informatie-uitwisseling huisarts-paramedicus (2020) [richtlijn]

  De nieuwe richtlijn HASP-paramedicus biedt artsen en paramedici de basis voor de overdracht van informatie rond het verwijzen van patiënten. De richtlijn is tot stand gekomen door een samenwerking van NHG, KNGF en andere paramedische beroepsverenigingen, en vervangt daarmee de in 2012 gepubliceerde richtlijn HAFT (Informatie-uitwisseling huisarts en fysiotherapeut).

 • E-learning Oncologie

  Deze e-learning is gebaseerd op de KNGF-richtlijn Oncologie uit 2022. De e-learning biedt praktische handvatten voor fysio- en oefentherapeuten in de behandeling van patiënten die bijwerkingen en symptomen ervaren van de behandeling van kanker en bij wie die bijwerkingen de behandeling bemoeilijken.

 • Zelfmanagement

  De KNGF-richtlijn Zelfmanagement is een leidraad voor de fysiotherapeut en oefentherapeut om patiënten te ondersteunen bij het zelfmanagement.

 • Fysiotherapie voor het bevorderen van fitheid bij kanker [factsheet]

  Deze breedgedragen factsheet kunt u als zorgverlener gebruiken om de fysiotherapie te positioneren in het zorgproces voor de patiënt met kanker die het niet lukt om het gewenste niveau van fysieke fitheid te bereiken. Deel deze met uw relaties of gebruik hem tijdens overleg.

 • Spiraal- of visgraatzwachtel: wat werkt beter bij armlymfoedeem?

  Zwachtelen met een visgraatmotief als onderdeel van complexe decongestieve therapie leidt tot een grotere volumeafname en beter armgebruik dan spiraalvormig zwachtelen bij armlymfoedeempatiënten. Dat concluderen Zuid-Koreaanse wetenschappers die beide niet-elastische zwachtelmethoden twee weken vergeleken bij 42 gemiddeld 57 jarige vrouwen met eenzijdig borstkanker-gerelateerd armlymfoedeem.

 • Gecombineerde zwachtel effectiever dan adhesieve zwachtel en kinesiotape

  Borstkanker gerelateerde lymfoedeem-patiënten hebben het meeste baat bij een gecombineerde zwachtel om het armvo-lume te verminderen. Minder effectief maar wel comfortabel zijn de adhesieve zwachtels of lymfetaping met kinesiotape. Dit concluderen Spaanse wetenschappers nadat zij 150 borstkankerpatiënten in vijf gelijke groepen verdeelden en in elke groep een ander type zwachtel bij de vrouwen aanbrachten.

 • Literatuurlijst Lymfologie en oncologie 2020/3

  Drie wetenschappelijke publicaties die verschijnen als Nederlandstalig referaat met een praktische vertaalslag in de NPi-service en diverse publicaties die vrij toegankelijk zijn op de website van de uitgeverij of het tijdschrift.

 • De effecten van een borstsparende operatie met bestraling op de schouderfunctie

  Vrouwen met borstkanker die een borstsparende operatie met okselkliertoilet ondergaan en bestraling krijgen, ervaren op de lange termijn geen belemmeringen in de schouderfunctie. De grote borstspier (Pectoralis Major) blijkt wel stijver te zijn en de stijfheid neemt toe bij hogere stralingsdoses. Dit concluderen Amerikaanse onderzoekers na een transversale studie waarin zij de schouderfunctie van deze patiënten vergeleken met patiënten die na een borstsparende operatie alleen een schildwachtklierbiopsie en bestraling kregen, en gezonde leeftijdsgenoten.