1-5 van 14 zoekresultaten
 • Informatie-uitwisseling huisarts-paramedicus (2020) [richtlijn]

  De nieuwe richtlijn HASP-paramedicus biedt artsen en paramedici de basis voor de overdracht van informatie rond het verwijzen van patiënten. De richtlijn is tot stand gekomen door een samenwerking van NHG, KNGF en andere paramedische beroepsverenigingen, en vervangt daarmee de in 2012 gepubliceerde richtlijn HAFT (Informatie-uitwisseling huisarts en fysiotherapeut).

 • Dossier kinderfysiotherapie | promotieonderzoek: naar een actieve leefstijl voor rolstoelrijdende kinderen

  Fysieke fitheid en beweeg gedrag bij kinderen met spina bifida. Valide en betrouwbare meetinstrumenten om fitheid te kunnen meten bij rolstoelrijdende kinderen met spina bifida (SB), zijn van meerwaarde binnen de kinderfysiotherapiepraktijk, omdat deze bijdragen aan het klinisch redeneren. Daarnaast geeft het objectiveren van fysieke activiteit bij kinderen met SB die gebruikmaken van een rolstoel, inzicht in de grootte van het inactiviteitsprobleem bij deze doelgroep. Inzicht in effecten van bestaande interventies om beweeggedrag te verbeteren en in factoren die beweeggedrag beïnvloeden bij kinderen met een lichamelijke beperking, helpen ons om nieuwe interventies te ontwikkelen. Op die manier kunnen we kinderen en ouders beter ondersteunen in een fysiek actieve leefstijl. Tekst: Manon Bloemen

 • Impact van OPBL gedurende het leven

  Beperkte armfunctie door geboorteletsel beïnvloedt levenskeuzes. Kinderen die bij de geboorte zenuwschade oplopen aan de plexus brachialis en daardoor hun arm niet goed kunnen bewegen, kunnen hier hun hele leven consequenties van ondervinden. De zenuwschade beïnvloedt bijvoorbeeld hun studiekeuze en werk, maar vermindert hun kwaliteit van leven over het algemeen niet. Dit is een van de conclusies uit een studie onder ruim vijfhonderd patiënten met Obstetrisch Plexus Brachialis Letsel (OPBL), die onderdeel uitmaakt van het proefschrift van Menno van der Holst. Tekst: Menno van der Holst, Duco Steenbeek, Willem Pondaag, Rob Nelissen en Thea Vliet Vlieland

 • Paramedische herstelzorg na COVID-19

  Wat is de (kosten-)effectiviteit van paramedische zorg op fysiek, nutritioneel, cognitief, mentaal en dagelijks functioneren bij patiënten die herstellen van COVID-19?

 • Een duidelijke en onderscheidende positie van de fysiotherapeut in de wijk

  Tools ontwikkelen om de strategische positie van de fysiotherapeut als beweegzorgprofessionals in de wijk te versterken.

 • Complex regionaal pijnsyndroom type 1 (2014)

  Op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie en Nederlandse Vereniging voor Revalidatieartsen is in 2011 gestart met de herziening van de richtlijn Complex regionaal pijnsyndroom type 1 (CRPS-I). Namens het KNGF heeft dhr. prof. dr. P.U. (Pieter) Dijkstra de fysiotherapie vertegenwoordigd in de werkgroep. Het KNGF en de NVFK hebben commentaar geleverd op de conceptrichtlijn. In 2014 heeft het KNGF de richtlijn geautoriseerd