1-5 van 67 zoekresultaten
 • Zelfmanagement

  De KNGF-richtlijn Zelfmanagement is een leidraad voor de fysiotherapeut en oefentherapeut om patiënten te ondersteunen bij het zelfmanagement.

 • Beroerte [richtlijn]

  De richtlijn Beroerte van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) is een leidraad voor de eerste-, tweede- en derdelijns fysiotherapeut bij de behandeling van patiënten met als hoofddiagnose een cerebrovasculair accident (CVA), door de gehele zorgketen heen.

 • Informatie-uitwisseling huisarts-paramedicus (2020) [richtlijn]

  De nieuwe richtlijn HASP-paramedicus biedt artsen en paramedici de basis voor de overdracht van informatie rond het verwijzen van patiënten. De richtlijn is tot stand gekomen door een samenwerking van NHG, KNGF en andere paramedische beroepsverenigingen, en vervangt daarmee de in 2012 gepubliceerde richtlijn HAFT (Informatie-uitwisseling huisarts en fysiotherapeut).

 • Armed4Stroke: Caregiver Mediated Exercises (CME) en telerevalidatie

  Patiënten met een beroerte en hun mantelzorgers ervaren grote moeite met de overgang van klinische revalidatie naar de thuissituatie. In dit WCF gefinancierde project wordt met een RCT onderzocht wat de toegevoegde waarde is van CME in combinatie met e-health-toepassingen op opnameduur, loopvaardigheid, kwaliteit van leven en zorglast van de mantelzorger.

 • Informatiefilm en brochure langzame progressieve spierziekten (LPSA)

  Deze brochure en informatiefilm gaan over fysiotherapie bij volwassenen met een langzaam progressieve spierziekte. Doordat spierziekten zeldzaam zijn, is er voor fysiotherapeuten weinig informatie beschikbaar over de behandeling ervan. De informatie is samengesteld in samenwerking met het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), meerdere gespecialiseerde fysiotherapeuten en revalidatieartsen, patiënten en patiëntvertegenwoordigers.

 • Informatiebrochure Limb-girdle spierdystrofie (LGMD)

  Limb-girdle spierdystrofie (LGMD) is zeldzaam; voor fysiotherapeuten is er weinig informatie beschikbaar over de behandeling en begeleiding van een patiënt met deze ziekte. Vandaar deze uitgave. De informatie is samengesteld in samenwerking met het Koninklijk Nederlands Genoot- schap voor Fysiotherapie (KNGF), meerdere gespecialiseerde fysiotherapeuten en revalidatieartsen, alsook patiënten en patiëntvertegenwoordigers.

 • Speelt freezing een rol bij training van Parkinsonpatiënten?

  Parkinsonpatiënten met een valhistorie staan stabieler en vallen minder vaak na loopbandtraining. Als zij trainen in een virtuele omgeving zijn de effecten groter, maar het maakt niet uit of ze wel of geen last hebben van bevriezen tijdens het lopen (freezing). Helaas neemt het bevriezen niet af na training, en de gunstige effecten gaan weer verloren als de patiënten stoppen met oefenen. Dat stelt een internationale onderzoeksgroep die aanvullende analyses uitvoerde op gegevens van 121 deelnemers aan een wetenschappelijke studie.

 • Gevolgen CVA ook merkbaar in nietaangedane arm en hand

  CVA-patiënten doen er goed aan niet alleen hun aangedane arm en hand te trainen, maar ook de niet getroffen zijde. Ondanks intensief gebruik hebben zij zelfs jaren na hun CVA minder controle over hun niet-aangedane arm en hand dan gezonde leeftijdsgenoten. Dat stellen Amerikaanse onderzoekers, die 40 CVA-patiënten verschillende coördinatie- en knijpkracht-tests lieten uitvoeren met hun niet-aangedane hand en hun prestaties vergeleken met normscores.