1-5 van 58 zoekresultaten
 • Nekpijn [richtlijn]

  Deze KNGF-richtlijn beschrijft het aanbevolen fysiotherapeutisch en manueel-therapeutisch handelen bij patiënten met nekpijn.

 • Informatie-uitwisseling huisarts-paramedicus (2020) [richtlijn]

  De nieuwe richtlijn HASP-paramedicus biedt artsen en paramedici de basis voor de overdracht van informatie rond het verwijzen van patiënten. De richtlijn is tot stand gekomen door een samenwerking van NHG, KNGF en andere paramedische beroepsverenigingen, en vervangt daarmee de in 2012 gepubliceerde richtlijn HAFT (Informatie-uitwisseling huisarts en fysiotherapeut).

 • Stress (urine-)incontinentie [richtlijn]

  Deze KNGF-richtlijn beschrijft het fysiotherapeutisch handelen bij zowel vrouwen als mannen met stress (urine-)incontinentie (SUI) of met gemengde incontinentie met SUI als dominante vorm.

 • E-learning Lage rugpijn en lumbosacraal radiculair syndroom

  Deze e-learning is gebaseerd op de herziene KNGF-richtlijn Lage rugpijn en lumbosacraal radiculair syndroom (LRS) uit 2021. De richtlijn vormt een leidraad voor de fysiotherapeutische en oefentherapeutische diagnostiek en behandeling van patiënten met lage rugpijn en LRS.

 • Zelfmanagement

  De KNGF-richtlijn Zelfmanagement is een leidraad voor de fysiotherapeut en oefentherapeut om patiënten te ondersteunen bij het zelfmanagement.

 • Gestratificeerde fysiotherapeutische (blended) zorg bij nek- en/of schouderklachten

  Pijn en verminderd fysiek functioneren in nek- en/of schouder resulteert in hoge directe en indirecte kosten. De fysiotherapeutische behandeling kan mogelijk verbeterd worden door de zorg te personaliseren en gebruik te maken van eHealth-toepassingen. Binnen dit door het WCF gefinancierde project wordt een werkwijze en tools voor de fysiotherapeut ontwikkeld. Effecten van het gebruik van deze werkwijze en tools op fysiek functioneren, pijn, fysieke activiteit, zelfmanagement, gezondheid-gerelateerde kwaliteit van leven, kosteneffectiviteit en gebruik en ervaringen van patiënten en fysiotherapeuten met gestratificeerde fysiotherapeutische (blended) zorg worden in een RCT onderzocht.

 • Werk aan de winkel: Arbeid integreren in de fysiotherapeutische besluitvorming

  Veel klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat worden deels veroorzaakt door het werk of hebben invloed op het werk. Dit door het WCF gefinancierde project richt zich op het verbeteren van de aandacht van de fysiotherapeut voor het werk van de cliënt, het betrekken van de cliënt bij de fysiotherapeutische besluitvorming en het verbeteren van de samenwerking tussen (arbo)zorgverleners. Het effect op hersteltijd en arbeidsparticipatie wordt onderzocht met een cluster-gerandomiseerde trial (RCT).

 • Ervaren kwaliteit van leven na een trauma

  Patiënten kunnen als gevolg van een trauma op fysieke, psychische en sociale aspecten veranderingen ervaren. Wat de invloed hiervan is op de ervaren Kwaliteit van Leven (Kvl) is echter grotendeels onbekend. In deze focusgroepstudie zijn de ervaren veranderingen in Kvl na een trauma in kaart gebracht.

 • Gedragslenzen: theorie en toepassing

  Een nieuw perspectief op gedragsveranderinging in de fysiotherapie. Gedragslenzen: theorie en toepassing. De fysiotherapeutische beroepspraktijk heeft dringend behoefte aan mogelijkheden om patiënten te ondersteunen bij het veranderen van gezondheidsgedrag. Het vermogen tot gedragsverandering blijkt in de dagelijkse praktijk namelijk behoorlijk tegen te vallen. Het gedragsmodel 'Persuasive by Design', ontwikkeld door onderzoekers van de Hogeschool Utrecht, vertaalt principes over menselijk gedrag in vijf 'Gedragslenzen'. Aan de hand van een casus lichten de onderzoekers dit model toe en de toepassing hiervan in de beroepspraktijk van de fysiotherapeut. Tekst: Stefan Eibers, Sander Hermsen, Manon Bloemen, Reint Jan Renes en Harriët Wittink

 • Zelfcompassie en pijncoping bij patiënten met chronische musculoskeletale pijn

  Zelfcompassie is mogelijk een belangrijke verklarende factor voor de variatie in ervaren mentale gezondheid en emotionele veerkracht. In dit onderzoek is het verband tussen zelfcompassie en pijncopingstrategieën bij patiënten met chronische musculoskeletale pijn onderzocht. Tekst: Jeroen Nieuwenhof, Annet de Jong en Cas Kruitwagen