1-5 van 84 zoekresultaten
 • Informatie-uitwisseling huisarts-paramedicus (2020) [richtlijn]

  De nieuwe richtlijn HASP-paramedicus biedt artsen en paramedici de basis voor de overdracht van informatie rond het verwijzen van patiƫnten. De richtlijn is tot stand gekomen door een samenwerking van NHG, KNGF en andere paramedische beroepsverenigingen, en vervangt daarmee de in 2012 gepubliceerde richtlijn HAFT (Informatie-uitwisseling huisarts en fysiotherapeut).

 • E-learning Blauwe plekken bij kinderen

  Deze e-learning is gebaseerd op de richtlijn Blauwe plekken bij kinderen van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) en de KNGF-meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling. De multidisciplinaire richtlijn van de NVK beschrijft hoe zorgprofessionals moeten handelen als zij bij kinderen blauwe plekken zien. De KNGF-meldcode ondersteunt de fysiotherapeut bij het signaleren van mishandeling van kinderen en volwassenen.

 • Literatuurlijst Kinderen 2021/5

  Bekijk de drie wetenschappelijke publicaties die verschijnen als Nederlandstalig referaat met een praktische vertaalslag in de NPi-service en diverse publicaties die vrij toegankelijk zijn op de website van de uitgeverij of het tijdschrift.

 • Waarom vinden moeders het moeilijk om hun kind met een beperking te stimuleren tot gezond gedrag

  Waarom hebben moeders van kinderen met een fysieke en/of cognitieve beperking moeite om ze regelmatig te laten bewegen en gezond te laten eten? En wat motiveert ouders om kinderen mee te laten doen met gezondheidsbevorderende programma's? Die vragen stelden Canadese wetenschappers aan 11 moeders met een kind met een beperking. In dit referaat lees je hun conclusies.

 • Ervaringsleren in het kinderfysiotherapeutische curriculum

  Je leert door het werken met kinderen (ervaringsleren) meer in vergelijking met rollenspellen met medestudenten, is het idee. Voor het opbouwen van specifieke kinderfysiotherapeutische vaardigheden wordt interactie met kinderen als een belangrijke educatieve strategie gezien. Vind jij dat interactie met kinderen een belangrijk onderdeel van het onderwijsprogramma moet zijn en wat is jouw ervaring in jouw opleiding daarmee? Wetenschappers uit de Verenigde Staten hebben 106 opleiders en 23 studenten van verschillende kinderfysiotherapeutische opleidingen dit soort vragen gesteld voor hun onderzoek.

 • Blijven kinderen met CP in beweging na een beweeginterventie?

  Kinderen met een cerebrale parese (CP) zijn vaak onvoldoende fysiek actief om nadelige gezondheidsuitkomsten op volwassen leeftijd te voorkomen. Verschillende interventies zijn effectief gebleken om participatie aan fysieke activiteiten te verhogen. Echter is het onduidelijk of de toename op de langere termijn behouden blijft na beƫindigen van de interventie. Wetenschappers uit de Pacific zochten uit wat de effecten van een beweeginterventie zijn door 13 studies te analyseren met gegevens van bijna 500 jongeren met CP tussen de 4 en 17 jaar. Benieuwd of de participatie in fysieke activiteit behouden blijft?

 • Literatuurlijst Kinderen 2021/6

  Bekijk de drie wetenschappelijke publicaties die verschijnen als Nederlandstalig referaat met een praktische vertaalslag in de NPi-service en diverse publicaties die vrij toegankelijk zijn op de website van de uitgeverij of het tijdschrift.