1-5 van 62 zoekresultaten
 • Zelfmanagement

  De KNGF-richtlijn Zelfmanagement is een leidraad voor de fysiotherapeut en oefentherapeut om patiënten te ondersteunen bij het zelfmanagement.

 • Informatie-uitwisseling huisarts-paramedicus (2020) [richtlijn]

  De nieuwe richtlijn HASP-paramedicus biedt artsen en paramedici de basis voor de overdracht van informatie rond het verwijzen van patiënten. De richtlijn is tot stand gekomen door een samenwerking van NHG, KNGF en andere paramedische beroepsverenigingen, en vervangt daarmee de in 2012 gepubliceerde richtlijn HAFT (Informatie-uitwisseling huisarts en fysiotherapeut).

 • COPD [richtlijn]

  De richtlijn COPD van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) is een leidraad voor de fysiotherapeut bij de behandeling van patiënten met deze aandoening. Voor informatie over de vergoedingsaanspraak COPD en hoe deze zich verhoudt tot de richtlijn, zie bijlage: Discrepantie tussen vergoedingsaanspraak en richtlijn COPD.pdf

 • Hartrevalidatie [richtlijn]

  De KNGF-richtlijn Hartrevalidatie is een leidraad voor het fysiotherapeutisch handelen bij patiënten die in aanmerking komen voor hartrevalidatie in de klinische en de poliklinische fase.

 • DO-IT COPD

  Do-IT COPD was een van de onderzoekstrajecten binnen het DO-IT (Designing Optimal Interventions for physical Therapy) onderzoeksprogramma. Dit programma is gefinancierd door het KNGF. De doelstelling van dit onderzoeksprogramma was het ontwikkelen van optimale fysiotherapeutische interventies voor patiënten met een chronische aandoening, die passen bij de dagelijkse praktijk. Emmylou Beekman heeft dit onderzoek uitgevoerd. De resultaten van dit onderzoek zijn hier te vinden.

 • Literatuurlijst Hart-vaat-en-longen 2020/5

  Drie wetenschappelijke publicaties die verschijnen als Nederlandstalig referaat met een praktische vertaalslag in de NPi-service en diverse publicaties die vrij toegankelijk zijn op de website van de uitgeverij of het tijdschrift.

 • Biedt krachttraining naast intervaltraining extra voordeel voor chronisch hartfalenpatiënten?

  Braziliaanse wetenschappers combineerden gegevens van 401 patiënten uit tien effectstudies en stelden vast dat chronisch hartfalenpatiënten die intervaltraining en krachttraining combineren hun conditie meer verbeteren dan wanneer ze alleen intervaltraining doen.

 • Mentale gesteldheid revaliderende hartpatiënten verdient aandacht

  Hartrevalidatiepatiënten kampen vaak met psychische problemen en zij lopen meer risico om voortijdig te stoppen met hun hartrevalidatieprogramma. Extra aandacht voor het mentaal welbevinden van hartrevalidanten is dan ook gewenst, stellen Australische onderzoekers. Zij analyseerden gegevens van 5908 hartpatiënten (na onder andere hartinfarct, dotterbehandeling of hartoperatie) die tussen 2006 en 2017 hartrevalidatie volgden in twee ziekenhuizen in Sydney.

 • De rol van longfysiotherapeuten bij de behandeling van ernstig zieke COVID-19 patiënten

  De personele nood in de coronacrisis is hoog, en ook longfysiotherapeuten kunnen bijdragen aan de zorg voor ernstig zieke COVID-19 patiënten. De behandeling van deze patiënten vergt specialistische deskundigheid en extra maatregelen om besmetting en verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Italiaanse longfysiotherapeuten delen hun ervaringen en geven adviezen voor het behandelen van deze unieke patiëntengroep.