1-5 van 84 zoekresultaten
 • Informatie-uitwisseling huisarts-paramedicus (2020) [richtlijn]

  De nieuwe richtlijn HASP-paramedicus biedt artsen en paramedici de basis voor de overdracht van informatie rond het verwijzen van patiënten. De richtlijn is tot stand gekomen door een samenwerking van NHG, KNGF en andere paramedische beroepsverenigingen, en vervangt daarmee de in 2012 gepubliceerde richtlijn HAFT (Informatie-uitwisseling huisarts en fysiotherapeut).

 • E-learning Blauwe plekken bij kinderen

  Deze e-learning is gebaseerd op de richtlijn Blauwe plekken bij kinderen van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) en de KNGF-meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling. De multidisciplinaire richtlijn van de NVK beschrijft hoe zorgprofessionals moeten handelen als zij bij kinderen blauwe plekken zien. De KNGF-meldcode ondersteunt de fysiotherapeut bij het signaleren van mishandeling van kinderen en volwassenen.

 • E-learning Zelfmanagement

  Zelfmanagement krijgt een steeds prominentere rol in het handelen van de fysiotherapeut. Er wordt veel aandacht besteed aan zelfmanagement in het beroepsprofiel, maar ook in de KNGF-richtlijn Zelfmanagement. Deze e-learning is gebaseerd op de KNGF-richtlijn Zelfmanagement uit 2022 en geeft de fysiotherapeut handvatten om het zelfmanagement van patiënten optimaal te ondersteunen.

 • Informatiefilms en brochure myotone dystrofie (MD)

  Deze informatiefilms en brochure zijn bedoeld voor de kinderfysiotherapeut of fysiotherapeut die een patiënt met Myotone dystrofie (MD) behandelt of gaat behandelen. Doordat spierziekten zeldzaam zijn, is er voor fysiotherapeuten en kinderfysiotherapeuten weinig informatie beschikbaar over de behandeling en begeleiding ervan. De informatie is samengesteld in samenwerking met het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), de Nederlandse Vereniging voor Kinderfysiotherapie (NVFK), het expertise­ centrum myotone dystrofie (gevormd door het MUMC+ en het Radboudumc), meerdere gespecia­liseerde fysiotherapeuten en revalidatieartsen, en patiëntvertegenwoordigers.

 • Informatiebrochure Charcot-Marie-Tooth of hereditaire motorische of sensorische neuropathie (CMT-HMSN)

  Deze brochure is bedoeld voor de kinderfysiotherapeut of fysiotherapeut die een patiënt met Charcot-Marie-Tooth (CMT), ook wel hereditaire motorische en sensorische neuropathie (HMSN) behandelt of gaat behandelen. Door spierziekten Nederland is samen met het KNGF informatiemateriaal omtrent deze aandoeningen ontwikkeld.

 • Dossier kinderfysiotherapie | promotieonderzoek: naar een actieve leefstijl voor rolstoelrijdende kinderen

  Fysieke fitheid en beweeg gedrag bij kinderen met spina bifida. Valide en betrouwbare meetinstrumenten om fitheid te kunnen meten bij rolstoelrijdende kinderen met spina bifida (SB), zijn van meerwaarde binnen de kinderfysiotherapiepraktijk, omdat deze bijdragen aan het klinisch redeneren. Daarnaast geeft het objectiveren van fysieke activiteit bij kinderen met SB die gebruikmaken van een rolstoel, inzicht in de grootte van het inactiviteitsprobleem bij deze doelgroep. Inzicht in effecten van bestaande interventies om beweeggedrag te verbeteren en in factoren die beweeggedrag beïnvloeden bij kinderen met een lichamelijke beperking, helpen ons om nieuwe interventies te ontwikkelen. Op die manier kunnen we kinderen en ouders beter ondersteunen in een fysiek actieve leefstijl. Tekst: Manon Bloemen

 • Impact van OPBL gedurende het leven

  Beperkte armfunctie door geboorteletsel beïnvloedt levenskeuzes. Kinderen die bij de geboorte zenuwschade oplopen aan de plexus brachialis en daardoor hun arm niet goed kunnen bewegen, kunnen hier hun hele leven consequenties van ondervinden. De zenuwschade beïnvloedt bijvoorbeeld hun studiekeuze en werk, maar vermindert hun kwaliteit van leven over het algemeen niet. Dit is een van de conclusies uit een studie onder ruim vijfhonderd patiënten met Obstetrisch Plexus Brachialis Letsel (OPBL), die onderdeel uitmaakt van het proefschrift van Menno van der Holst. Tekst: Menno van der Holst, Duco Steenbeek, Willem Pondaag, Rob Nelissen en Thea Vliet Vlieland

 • Participatie in recreatieve en familieactiviteiten meten bij kinderen met cerebrale parese

  Participatie in recreatieve en familieactiviteiten meten bij kinderen met cerebrale parese