1-5 van 104 zoekresultaten
 • E-learning Artrose heup-knie

  Deze e-learning is gebaseerd op de richtlijn Artrose heup-knie (2018) van het KNGF. De richtlijn is een leidraad voor de algemeen fysiotherapeut en oefentherapeut bij de behandeling van mensen met artrose van de heup en/of knie, inclusief de pre- en postoperatieve fase rondom een gewrichtsvervangende operatie.

 • Zelfmanagement

  De KNGF-richtlijn Zelfmanagement is een leidraad voor de fysiotherapeut en oefentherapeut om patiënten te ondersteunen bij het zelfmanagement.

 • Enkelletsel [richtlijn]

  De richtlijn Enkelletsel van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) betreft het fysiotherapeutisch diagnostisch en therapeutisch proces na een inversietrauma aan het laterale kapsel-bandapparaat en bij functionele instabiliteit van de enkel, inclusief de maatregelen ter preventie van recidiefletsels. Daarnaast bevat de richtlijn aanbevelingen ten aanzien van de sport specifieke behandeling en revalidatie na acuut enkelletsel en bij functionele instabiliteit.

 • Informatie-uitwisseling huisarts-paramedicus (2020) [richtlijn]

  De nieuwe richtlijn HASP-paramedicus biedt artsen en paramedici de basis voor de overdracht van informatie rond het verwijzen van patiënten. De richtlijn is tot stand gekomen door een samenwerking van NHG, KNGF en andere paramedische beroepsverenigingen, en vervangt daarmee de in 2012 gepubliceerde richtlijn HAFT (Informatie-uitwisseling huisarts en fysiotherapeut).

 • Artrose heup-knie [richtlijn]

  De herziene richtlijn Artrose heup-knie van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) is een leidraad voor de algemeen fysiotherapeut en oefentherapeut bij de behandeling van mensen met artrose van de heup en/of knie, inclusief de pre- en postoperatieve fase rondom een gewrichtsvervangende operatie.

 • Samen beslissen met de gesprekshulp gescheurde meniscus - Welke behandeling past het best?

  Patiënten met een degeneratieve meniscusscheur worden nog vaak geopereerd terwijl dit niet altijd de beste behandeling is voor de patiënt. Een gebrek aan goede, begrijpelijke en eenduidige informatie in de hele zorgketen is mogelijk een belangrijke oorzaak. Met deze reden is de gesprekshulp gescheurde meniscus ontwikkeld. De gesprekshulp helpt de patiënt met het verkrijgen van inzicht in de voor- en nadelen van een behandeling en welke behandeling het beste bij de patiënt past. In deze casus laten we zien hoe de gesprekshulp ingezet wordt in de praktijk en de zorgverlener en patiënt kan helpen om samen tot een behandelbesluit te komen.

 • Paramedische herstelzorg na COVID-19

  Wat is de (kosten-)effectiviteit van paramedische zorg op fysiek, nutritioneel, cognitief, mentaal en dagelijks functioneren bij patiënten die herstellen van COVID-19?

 • Geoptimaliseerde fysiotherapie na een totale knie- of heup prothese

  Wat is de (kosten-)effectiviteit van geoptimaliseerde en individuele fysiotherapie vergeleken met reguliere fysiotherapeutische zorg na een totale knie- of heup prothese?

 • Pijntherapie in de eerste lijn

  Hoe kunnen fysio- en oefentherapeuten in de eerste lijn beter in staat gesteld worden om mensen te herkennen die beperkt zijn door chronische pijn, een inschatting te maken van de complexiteit van de klachten, en te behandelen vanuit een biopsychosociale visie?

 • Een gezonde belasting van de knie bij knie artrose

  Het bepalen van het optimale niveau en de intensiteit van fysieke activiteit voor elke individuele patiënt met knie artrose.