1-5 van 26 zoekresultaten
 • Informatie-uitwisseling huisarts-paramedicus (2020) [richtlijn]

  De nieuwe richtlijn HASP-paramedicus biedt artsen en paramedici de basis voor de overdracht van informatie rond het verwijzen van patiënten. De richtlijn is tot stand gekomen door een samenwerking van NHG, KNGF en andere paramedische beroepsverenigingen, en vervangt daarmee de in 2012 gepubliceerde richtlijn HAFT (Informatie-uitwisseling huisarts en fysiotherapeut).

 • Fysiotherapeutische dossiervoering 2019 [richtlijn]

  Deze richtlijn beschrijft welke gegevens in een fysiotherapeutisch dossier genoteerd dienen te worden. De richtlijn beschrijft de gegevens welke volgens de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) verplicht zijn te noteren en welke gegevens ten behoeve van het fysiotherapeutisch klinisch redeneren verplicht gesteld zijn. De praktijkrichtlijn geeft overzicht van deze gegevens met een korte uitleg. De verantwoording en toelichting geeft meer informatie en een uitgebreidere beschrijving hiervan. Deze richtlijn is vigerend sinds 01-01-2020. Voor dossiers gestart tussen 2016-2019 geldt de richtlijn verslaglegging 2016. Voor de periode 2011-2015 geldt de richtlijn verslaglegging 2011. Deze zijn te vinden bij de downloads.

 • E-learning Oncologie

  Deze e-learning is gebaseerd op de KNGF-richtlijn Oncologie uit 2022. De e-learning biedt praktische handvatten voor fysio- en oefentherapeuten in de behandeling van patiënten die bijwerkingen en symptomen ervaren van de behandeling van kanker en bij wie die bijwerkingen de behandeling bemoeilijken.

 • Zwachtelen bij lymfoedeem? Voer de druk niet te veel op!

  Meerlaags zwachtelen van de extremiteiten is een effectieve therapievorm tegen lymfoedeem mits de druk optimaal is. Maar zijn ervaren lymfoedeemtherapeuten wel in staat om de juiste druk toe te passen bij het zwachtelen van de arm? Lees in dit NPi- service referaat de resultaten van Japanse onderzoekers.

 • Ernst van lymfoedeem na borstkanker hangt samen met aanwezigheid van erysipelas

  Lymfoedeem; een veelvoorkomende complicatie na de behandeling voor borstkanker. Maar waaruit is het eigenlijk opgebouwd? De samenstelling kan de effectiviteit van de gekozen behandeling en prognose sterk beïnvloeden. Deense wetenschappers voerden een observationele studie uit, waarbij ze de precieze kenmerken van lymfoedeem bij vrouwen na een borstkankerbehandeling in kaart brachten. Meer weten? Lees dan verder!

 • Gemeenschappelijke symptomen bij overlevers van kanker: een netwerkanalyse

  Mensen die kanker overleven ervaren vaak nog verschillende klachten, zoals vermoeidheid, pijn en emotionele klachten. Verschilt dit per kankersoort? Of ervaren alle ex-kankerpatiënten dezelfde symptomen? In dit NPi-servicereferaat lees je waarom een Nederlandse onderzoeksgroep na een netwerkanalyse adviseert om vermoeidheid centraal te stellen bij de behandeling van overlevers van kanker.

 • De juiste fysieke revalidatie na kanker? Het EXCEEDS-algoritme geeft antwoord!

  Hoe bepaal je wat de juiste fysieke revalidatie is voor jouw patiënt na kanker en wat is het beste moment hiervoor? Lees in dit NPi-service referaat hoe Amerikaanse onderzoekers hiervoor een op bewijs gebaseerde beslisondersteuning ontwikkelden.

 • Lipoedeem: wat weten we nu?

  Het mechanisme achter lipoedeem wordt nog steeds niet volledig begrepen, en de aandoening blijft meestal lang fout- of niet-gediagnosticeerd. Maar wat weten we op dit moment dan wel? Poolse fysiotherapeuten voerden een review uit om de kennis over dit onderwerp in kaart te brengen.