1-5 van 32 zoekresultaten
 • Fysiotherapeutische dossiervoering 2019 [richtlijn]

  Deze richtlijn beschrijft welke gegevens in een fysiotherapeutisch dossier genoteerd dienen te worden. De richtlijn beschrijft de gegevens welke volgens de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) verplicht zijn te noteren en welke gegevens ten behoeve van het fysiotherapeutisch klinisch redeneren verplicht gesteld zijn. De praktijkrichtlijn geeft overzicht van deze gegevens met een korte uitleg. De verantwoording en toelichting geeft meer informatie en een uitgebreidere beschrijving hiervan. Deze richtlijn is vigerend sinds 01-01-2020. Voor dossiers gestart tussen 2016-2019 geldt de richtlijn verslaglegging 2016. Voor de periode 2011-2015 geldt de richtlijn verslaglegging 2011. Deze zijn te vinden bij de downloads.

 • Beroerte [richtlijn]

  De richtlijn Beroerte van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) is een leidraad voor de eerste-, tweede- en derdelijns fysiotherapeut bij de behandeling van patiënten met als hoofddiagnose een cerebrovasculair accident (CVA), door de gehele zorgketen heen.

 • Informatie-uitwisseling huisarts-paramedicus (2020) [richtlijn]

  De nieuwe richtlijn HASP-paramedicus biedt artsen en paramedici de basis voor de overdracht van informatie rond het verwijzen van patiënten. De richtlijn is tot stand gekomen door een samenwerking van NHG, KNGF en andere paramedische beroepsverenigingen, en vervangt daarmee de in 2012 gepubliceerde richtlijn HAFT (Informatie-uitwisseling huisarts en fysiotherapeut).

 • Symptomatisch perifeer arterieel vaatlijden [richtlijn]

  De KNGF-richtlijn Symptomatisch Perifeer arterieel vaatlijden beschrijft de fysiotherapeutische diagnostiek en therapie bij patiënten met symptomatisch perifeer arterieel vaatlijden (sPAV).

 • COPD [richtlijn]

  De richtlijn COPD van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) is een leidraad voor de fysiotherapeut bij de behandeling van patiënten met deze aandoening. Voor informatie over de vergoedingsaanspraak COPD en hoe deze zich verhoudt tot de richtlijn, zie bijlage: Discrepantie tussen vergoedingsaanspraak en richtlijn COPD.pdf

 • E-learning Fysiotherapie na COVID-19-infectie, in de eerste lijn

  Deze e-learning is gebaseerd op het KNGF-standpunt ‘Fysiotherapie bij patiënten met COVID-19’ versie 3.0 uit maart 2022 en de richtlijn ‘Langdurige klachten en revalidatie na COVID-19’ van de Federatie Medisch Specialisten.

 • De toegevoegde waarde van activity trackers tijdens hartrevalidatie

  Patiënten met coronaire hartziekten verlagen het risico op nieuwe incidenten als ze deelnemen aan hartrevalidatie. Kunnen activity trackers daarin een aanvullende rol spelen? Leidt het dragen van bewegingsmeters aan de pols of op de heup tot betere revalidatieresultaten? Een Belgische onderzoeksgroep analyseerde gegevens van 1356 revalidanten om daar een antwoord op te vinden.

 • Balanstraining voor oudere COPD-patiënten? De Brief-BESTest vertelt je voor wie en hoe!

  Ouderen met COPD zijn kwetsbaarder voor balansproblemen dan hun gezonde leeftijdsgenoten. Maar welke COPD-patiënten moeten hun balans trainen? En waar moet die training dan aan voldoen? De zes balanstesten van de Brief-BESTest helpen die vragen te beantwoorden. Meer weten? Lees het referaat.