1-5 van 9 zoekresultaten
 • Wat weerhoudt MS-patiënten om te bewegen?

  Vermoeidheid is een veelgehoorde klacht onder patiënten met Multiple Sclerose (MS). Maar het is niet zozeer de ervaren vermoeidheid die bepaalt hoe actief MS-patiënten zijn, maar vooral hoe het invaliderende effect van de ziekte hun dagelijks functioneren belemmert. Een belangrijke factor dus om rekening mee te houden bij het ontwikkelen van gedragsinterventies om vermoeide MS-patiënten in beweging te krijgen. Dat stellen onderzoekers die 252 Amerikaanse MS-patiënten uitrustten met een bewegingsmeter en analyseerden welke factoren van invloed waren op het activiteitenpatroon van deze patiënten.

 • Grote variatie in revalidatie na een beroerte

  De hoeveelheid therapie die Australische CVA-patiënten krijgen loopt sterk uiteen, en hangt mede af van het revalidatietraject dat zij volgen. Zij maken de meeste kans om hun fysiek functioneren te verbeteren als zij klinisch revalideren, maar het merendeel krijgt minder therapie dan aanbevolen in nationale richtlijnen. Dat concluderen onderzoekers die gegevens analyseerden van 504 CVA-patiënten uit Queensland, van wie er 337 in het eerste half jaar na de acute zorg enige vorm van aanvullende paramedische zorg (fysiotherapie, ergotherapie of logopedie) kregen.

 • Cerebrale en/of spinale spasticiteit bij volwassenen (2017)

  Op initiatief van Nederlandse Vereniging voor Revalidatieartsen is in 2014 gestart met de ontwikkeling van de richtlijn behandeling van cerebrale en/of spinale spasticiteit bij volwassenen. Namens het KNGF heeft prof. dr. G. (Gert) Kwakkel de fysiotherapie vertegenwoordigd in de kerngroep. Het KNGF en de NVFG hebben commentaar geleverd op de conceptrichtlijn. In februari 2017 heeft het KNGF de richtlijn geautoriseerd.

 • Beweeggedrag van mensen na een beroerte - elke beweging telt [video]

  In deze webcast bespreekt Roderick Wondergem, docent-onderzoeker bij Fontys Paramedische Hogeschool, de resultaten uit het RISE onderzoek. Die studie brengt interventies voor duurzame gedragsverandering na een beroerte in kaart. Hij benoemt drie beweegprofielen bij CVA-patiënten en onderstreept het belang om vooral sedentair gedrag te verminderen. Ook beschrijft hij de stappen die nodig zijn om CVA-patiënten meer en vooral duurzaam te laten bewegen.

 • Paramedische herstelzorg na COVID-19

  Wat is de (kosten-)effectiviteit van paramedische zorg op fysiek, nutritioneel, cognitief, mentaal en dagelijks functioneren bij patiënten die herstellen van COVID-19?