1-3 van 3 zoekresultaten
  • Moet alleen Evidence Based Practice (EBP) leidend zijn?

    In Nederland heeft Evidence Based Practice (EBP) de besluitvorming van de beroepsgroep, de overheid en de zorgverzekeraars de afgelopen decennia sterk beïnvloed. Daardoor zijn waardevolle interventies onnodig als het kind met het badwater weggegooid. De Society Psychosomatic Medicine, een Vlaams-Nederlandse multidisciplinaire vereniging, organiseerde enige tijd geleden het symposium ‘Psychosomatiek, een revival noodzakelijk!’, waarin de rol van EBP tegen het licht werd gehouden. Hieronder een verslag. Tekst: Gerard Toet

  • ‘Op de RaceRunner voel ik me vrij’

    Multiple sclerose (MS) is een chronische inflammatoire aandoening van het centraal zenuwstelsel. De ziekte kenmerkt zich door ontstekingen, het verdwijnen van de myelinelaag rondom axonen en het verlies van axonen. Ver-schillende neurologische verschijnselen, waaronder verlamming, spasmen en problemen met de coördinatie, zijn het gevolg. Revalidatie bij MS richt zich op het herkrijgen van functie (restitutie). In dit artikel gaan we, aan de hand van evidentie en een casus, in op het belang van gezond beweeggedrag na revalidatie. RaceRunning is een van de mogelijkheden. Foto: Wiep van Apeldoorn

  • Toekomst ziekenhuisfysiotherapie

    Ruim 2.000 fysiotherapeuten zijn werkzaam in ziekenhuizen. Ondanks het feit dat dit een grote groep is, zijn deze fy-sio­therapeuten veelal onvoldoende zichtbaar buiten de muren van hun instellingen. Omdat er een sterke behoefte bestond de ziekenhuisfysiotherapie beter op de kaart te zetten zijn in 2018 en 2019 een aantal bijeenkomsten georganiseerd vanuit de fysi-otherapeuten in instellingen en ziekenhuizen, de VLF (Vereniging Leidinggevenden Fysiotherapie), de Fumc (Fysiotherapie Universitair Medische Centra), de NVZF, het KNGF en vanuit de wetenschap. Tekst: Rob de Bie