1-5 van 61 zoekresultaten
 • Informatie-uitwisseling huisarts-paramedicus (2020) [richtlijn]

  De nieuwe richtlijn HASP-paramedicus biedt artsen en paramedici de basis voor de overdracht van informatie rond het verwijzen van patiënten. De richtlijn is tot stand gekomen door een samenwerking van NHG, KNGF en andere paramedische beroepsverenigingen, en vervangt daarmee de in 2012 gepubliceerde richtlijn HAFT (Informatie-uitwisseling huisarts en fysiotherapeut).

 • Fysiotherapeutische dossiervoering 2019 [richtlijn]

  Deze richtlijn beschrijft welke gegevens in een fysiotherapeutisch dossier genoteerd dienen te worden. De richtlijn beschrijft de gegevens welke volgens de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) verplicht zijn te noteren en welke gegevens ten behoeve van het fysiotherapeutisch klinisch redeneren verplicht gesteld zijn. De praktijkrichtlijn geeft overzicht van deze gegevens met een korte uitleg. De verantwoording en toelichting geeft meer informatie en een uitgebreidere beschrijving hiervan. Deze richtlijn is vigerend sinds 01-01-2020. Voor dossiers gestart tussen 2016-2019 geldt de richtlijn verslaglegging 2016. Voor de periode 2011-2015 geldt de richtlijn verslaglegging 2011. Deze zijn te vinden bij de downloads.

 • Beroepscode voor de Fysiotherapeut

  De ‘Beroepscode voor de Fysiotherapeut’ van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie is het resultaat van een actualisering van ‘Beroepsethiek en Gedragsregels voor de Fysiotherapeut’ uit 2012. Deze actualisering wordt ingegeven door de veranderde wet- en regelgeving en de ontwikkelingen in de zorg en de zorgsector met een toenemende aandacht voor de rol van de patiënt.

 • Zelfmanagement

  De KNGF-richtlijn Zelfmanagement is een leidraad voor de fysiotherapeut en oefentherapeut om patiënten te ondersteunen bij het zelfmanagement.

 • Kennisclips Raamwerk Klinimetrie

  Het Raamwerk Klinimetrie beschrijft acht stappen die de fysiotherapeut helpen om te komen tot een selectie van toe te passen klinimetrie. Het Raamwerk Klinimetrie kan zowel toegepast worden in de klinische praktijk als in het onderwijs. Om de toepassing van het Raamwerk makkelijker te maken, zijn door Zuyd Hogeschool in samenwerking met het KNGF twee kennisclips ontwikkeld.

 • Belang van diagnostiek bij bekken(bodem)disfuncties [video]

  Petra van Nierop, MSPT en bekkenfysiotherapeut, legt in deze webcast uit wat het belang is van diagnostiek bij bekken(bodem)disfuncties en geeft daarbij een overzicht van de diagnostische mogelijkheden.

 • Apps veelbelovend voor bekkenbodemoefeningen bij urine-incontinentie

  Apps lijken een veelbelovende aanvulling op bekkenbodemoefeningen voor vrouwen met urine-incontinentie: vrouwen die hun oefeningen via een app kunnen zien of reminders krijgen om te oefenen ervaren minder klachten en dagelijkse beperkingen en rapporteren een hogere levenskwaliteit dan vrouwen zonder begeleiding van een app. Dit blijkt uit een systematische review van Braziliaanse wetenschappers die drie gerandomiseerde en gecontroleerde studies (RCT's) met ruim 400 deelneemsters analyseerden.

 • Literatuurlijst Bekkenproblematiek 2020/5

  Drie wetenschappelijke publicaties die verschijnen als Nederlandstalig referaat met een praktische vertaalslag in de NPi-service en diverse publicaties die vrij toegankelijk zijn op de website van de uitgeverij of het tijdschrift.

 • Vragen naar urinewegklachten bij patiënten met lage rug- en bekkenklachten

  Hoewel het belangrijk is om vast te stellen of patiënten met lage rug- en bekkenklachten ook last hebben van urinewegklachten, vraagt 10 procent van de 29 ondervraagde fysiotherapeuten hier nooit naar en 38 procent slechts in sommige gevallen. Er bestaan verschillende barrières die het vragen naar klachten aan de urinewegen bemoeilijken, zoals de aanwezige kennis en verwachtingen die de fysiotherapeut denkt dat patiënten hebben. Gelukkig zijn er ook faciliterende eigenschappen en omstandigheden die helpen om deze drempels te overwinnen, bijvoorbeeld scholing en ervaring van de fysiotherapeut. De onderzoekers die deze kwalitatieve studie uitvoerden vonden voor het slechten van sociale, culturele en persoonlijke barrières geen ondersteunende factoren.