41-45 van 52 zoekresultaten
 • Gipsbehandeling bij scaphoïdbreuk voldoet meestal

  Hoewel artsen steeds vaker kiezen om patiënten met een breuk van het os scaphoïdeum te opereren is dat lang niet altijd nodig, menen Britse onderzoekers. Als de botdelen van dit handwortelbeentje minder dan twee millimeter zijn verschoven is gipsimmobilisatie van de pols net zo effectief als een operatieve fixatie, mits de controlerende artsen niet goed helende breuken snel signaleren en deze alsnog operatief herstellen. De onderzoekers concluderen dat nadat ze bij 408 geopereerde of gegipste patiënten het behandelresultaat evalueerden tot een jaar na de breuk.

 • Geven artrose of instabiliteit van het acromio-claviculair gewricht dezelfde klachten?

  Patiënten met artrose van het acromio-claviculair (AC) gewricht ervaren deels andere klachten en problemen dan patiënten met AC-instabiliteit. Dat blijkt uit interviews met zestien patiënten en vier orthopeden. Bestaande meetinstrumenten brengen niet alle voorkomende problemen en verschillen in kaart en voldoen derhalve niet om het effect van een behandeling te evalueren, menen Canadese onderzoekers.

 • Werkt regiospecifiek oefenen bij musculoskeletale klachten beter dan algemene training?

  Musculoskeletale klachten komen veel voor, kunnen een grote impact hebben op het dagelijks functioneren en jagen de gezondheidszorg op kosten. Oefenen en bewegen zijn de meest toegepaste interventies, maar de vraag is of specifieke oefeningen voor de lichaamsregio waar de patiënt klachten heeft beter werken dan generieke training. Een internationale onderzoeksgroep zocht in de wetenschappelijke literatuur naar een antwoord op die vraag. In dit referaat lees je wat ze vonden.

 • Diagnostiek en behandeling bij schouderpijnpatiënten: nog een wereld te winnen

  Musculoskeletale schouderpijn leidt vaak tot langdurige klachten, die verstrekkende gevolgen hebben voor het dagelijks functioneren en welbevinden van patiënten. Hoe denken deze patiënten over hun schouderpijn? Wat zijn hun opvattingen en verwachtingen over de oorzaak en de oplossing van hun klachten? Ierse wetenschappers analyseerden 19 studies waarin 278 schouderpijnpatiënten vertellen over hun ervaringen. Hun bevindingen lees je in dit referaat.

 • De meerwaarde van taakspecifiek oefenen na een proximale humerusfractuur

  Bovenarmfracturen hebben grote impact op het dagelijks functioneren. Als patiënten een baan hebben kunnen de gevolgen ingrijpend zijn voor henzelf en hun werkgevers. Zouden zij gebaat zijn bij een taakspecifieke revalidatie, die zich niet alleen richt op de algemene schouder en armfunctie, maar ook hun dagelijks werk in ogenschouw neemt? Italiaanse wetenschappers namen de proef op de som en lieten 70 patiënten na hun armoperatie volgens twee verschillende protocollen revalideren. Hun bevindingen lees je in dit referaat.