36-40 van 47 zoekresultaten
 • Vragenlijsten bij letsel van de bovenste extremiteit

  Letsel van de bovenste extremiteit is veelvoorkomend en kan een forse impact hebben op het functioneren van patiënten. Functioneren kan gemeten worden met gevalideerde patiëntgerapporteerde vragenlijsten en functietesten. Een statistisch significante verandering tussen twee metingen betekent niet altijd een relevante verandering voor de patiënt. Ons onderzoeksdoel is het bepalen van relevante verschillen voor patiëntgerapporteerde vragenlijsten en functietesten, en de klinische toepasbaarheid hiervan voor patiënten met bovenste extremiteitletsel.

 • Rehabilitation Oriented ASsessmenT (ROAST): a "brake" to stop the ankle joint "rolling" [video]

  In deze webcast - opgenomen op het SMWJC 2019 - vertelt prof. dr. Eamonn Delahunt enthousiast over enkelklachten. Hij pleit onder meer voor een herwaardering van het inversietrauma, omdat de restklachten en recidiefkans vaak worden onderschat.

 • Sports medicine: walking off the farm for 1-percenters ... it's your future we are throwing away (2 delen) [video]

  Tijdens het Sportmedisch Wetenschappelijk Jaarcongres 2018 heeft keynotespreker dr. Rod Whiteley een vlammend betoog gehouden met als titel: 'Walking off the farm for 1-percenters'. Hierin besprak hij onder meer het 'Paretoprincipe' dat zegt dat wij in 20% van onze (behandel)tijd al 80% van het beoogde effect bereiken. Dit betekent dat de (sport)fysiotherapeut zeer weloverwogen keuzes moet maken en zich primair moet richten op actieve vormen van (sport)revalidatie. Zijn bijdrage (in 2 delen) zit vol met humor en is het bekijken meer dan waard!

 • Is dry needling van bil- en rugspieren zinvol bij patellofemorale pijn?

  Vrouwen met patellofemorale klachten ervaren minder pijn en dagelijkse beperkingen als ze vier weken lang vijf keer per week hun bovenbeen-, bil- en rompspieren trainen. Aanvullende dry needling van de gluteus medius en quadratus lumborum lijkt gunstig: vrouwen die naast de training ook met dry needling behandeld worden hebben minder pijn en beperkingen dan vrouwen die alleen trainen. Dit blijkt uit een gerandomiseerde effectstudie van Iraanse onderzoekers die veertig vrouwen met patellofemorale klachten van één knie in twee groepen verdeelden en na vier weken training en nogmaals twee weken later met vragenlijsten en fysieke testen hun klachten en functioneren evalueerden.

 • Landingstechniek beoordelen: is de Landing Error Scoring System een goede optie?

  De 'Landing Error Scoring System' (LESS) is een betrouwbaar instrument om de landingstechniek van sporters te beoordelen zonder dat daarvoor driedimensionale bewegingsanalyse met camera's nodig is. Zowel de inter- als de intrabeoordelaarsbetrouwbaarheid is goed en de LESS-scores komen deels overeen met 3Dbewegingsanalyses. De LESS lijkt echter niet geschikt om de kans op blessures te voorspellen, stellen twee wetenschappers uit Nieuw-Zeeland die de resultaten van tien studies met bijna vierduizend deelnemers samenvatten in een systematisch literatuuronderzoek.