26-30 van 31 zoekresultaten
 • Hardlopen als sport voor jongeren: wat vinden experts?

  Wat is er bekend over hardlopen bij kinderen en adolescenten? Welke risico's lopen ze? Welke invloed heeft de groei? Welke afstanden zijn verantwoord en hoeveel training is teveel? Een internationale groep wetenschappers stelde een consensusstatement op met beschikbare literatuur en expertopinies. Hun adviezen lees je in dit NPi-service referaat.

 • Topsporters met herniaklachten: opereren of niet?

  Topsporters met rugklachten en uitstralende pijn als gevolg van een hernia kiezen veel vaker voor een operatie. Vooral omdat ze dan sneller weer zouden kunnen sporten. Maar is dat wel zo? Amerikaanse wetenschappers analyseerden twintig cohortstudies met gegevens van 799 geopereerde en 308 conservatief behandelde topsporters en onderzochten of een operatie inderdaad leidt tot snellere sporthervatting. Je leest hun bevindingen in dit NPi-service referaat.

 • Lage rugpijn bij sporters: het zijn net mensen

  Verschilt de behandeling van lage rugpijn bij sporters met die van de ‘gewone man’? In de praktijk vaak wel: sporters krijgen meer injecties, liggen sneller onder de MRI en de quick-fix is heilig. Een internationale groep wetenschappers sloeg de literatuur erop na om te zien welke therapievormen het beste werken voor sporters met lage rugklachten. Lees hun bevindingen in dit NPi-service

 • Is er een nieuw diagnostisch 'etiket' nodig om lage-rugpijn te bespreken met de patiënt?

  Aanhoudende lage-rugpijn is meer dan een biomedisch probleem. De diagnose 'aspecifieke lage-rugpijn' zegt een patiënt niets over de aard van het probleem en hoe hij het kan oplossen. Zorgverleners inventariseren de klachten in een bredere biopsychosociale context, en zij bespreken dit met de patiënt zodat deze beter inzicht krijgt in zijn klachten en zelf kan bijdragen aan zijn herstel. Maar zorgverleners hebben geen behoefte aan een nieuwe diagnose of ander etiket om deze 'aandoening' te benoemen. Dat concluderen Deense onderzoekers na focusgroep- en individuele interviews met twee huisartsen, vier fysiotherapeuten en vier chiropractoren.

 • Wisselwerking tussen lichaamsbeeld en chronische pijn

  Chronisch pijnpatiënten met een ineffectieve copingstijl kunnen een negatief lichaamsbeeld ontwikkelen. Dat negatieve lichaamsbeeld kan op zijn beurt weer de ervaren pijn en gevoelens van fysiek onvermogen versterken. Wetenschappers uit Singapore en Zweden beschrijven deze wisselwerking in een cognitief gedragsmodel. Zij pleiten voor een psychologische evaluatie van chronisch pijnpatiënten om zicht te krijgen op hun (veranderde) lichaamsbeeld en hoe zij daarmee omgaan.