1-5 van 33 zoekresultaten
 • Informatie-uitwisseling huisarts-paramedicus (2020) [richtlijn]

  De nieuwe richtlijn HASP-paramedicus biedt artsen en paramedici de basis voor de overdracht van informatie rond het verwijzen van patiënten. De richtlijn is tot stand gekomen door een samenwerking van NHG, KNGF en andere paramedische beroepsverenigingen, en vervangt daarmee de in 2012 gepubliceerde richtlijn HAFT (Informatie-uitwisseling huisarts en fysiotherapeut).

 • Zelfmanagement

  De KNGF-richtlijn Zelfmanagement is een leidraad voor de fysiotherapeut en oefentherapeut om patiënten te ondersteunen bij het zelfmanagement.

 • Verstandige keuzes binnen de orthopedie

  Behandel goed, opereer als het moet. Eerst alle mogelijke ‘conservatieve’ behandelopties benutten, dan pas opereren. Dat is de rode lijn in de vijf ‘Verstandige Keuzes binnen de orthopedie’ van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV) uit 2015. Bij dit project is het KNGF als supporting partner actief betrokken geweest. ‘Verstandige Keuzes’ zijn evidence based aanbevelingen waarover patiënten en artsen in gesprek kunnen gaan om samen te beslissen over de juiste behandeling. Patiënten denken vaak onterecht dat opereren de beste optie is, terwijl er in veel gevallen betere, patiëntvriendelijkere en tegelijkertijd goedkopere behandelmogelijkheden zijn.

 • Fysiotherapie WERKt: een gerandomiseerd, gecontroleerd onderzoek naar de (kosten-)effectiviteit van een multimodale, gepersonaliseerde, werkgeoriënteerde interventie bij ontstekingsreuma.

  De fysiotherapeut kan voor mensen met reumatoïde artritis (RA) en axiale spondyloartritis (ziekte van Bechterew, afgekort axSpA) bij behoud van werk een belangrijke rol spelen. Door oefentherapie en het geven van leefstijladviezen en educatie kan de lichamelijke fitheid verbeteren, en daarmee ook het werkvermogen. Ook blijken fysiotherapeuten goed in staat te zijn om werk-specifieke interventies aan te bieden. Het is alleen nog nooit onderzocht of een geïntegreerde behandeling met deze fysiotherapeutische en werk-specifieke interventies effect heeft op het werken en kunnen blijven werken van mensen met RA/axSpA. De (kosten-)effectiviteit op ontstekingsreuma wordt onderzocht door middel van een gerandomiseerde gecontroleerde studie (RCT).

 • Fysiotherapie bij schouderpijn [factsheet]

  Deze breedgedragen factsheet kunt u als zorgverlener gebruiken om de fysiotherapie te positioneren in het zorgproces voor de patiënt met (subacromiale) schouderpijn. Deel deze met uw relaties of gebruik hem tijdens overleg.

 • Hoe goed berekenen sporthorloges en activity trackers het energieverbruik?

  Activity trackers (zoals stappentellers en sporthorloges) die een versnellingsmeting (accelerometrie) combineren met een meting van de hartslag, lichaamstemperatuur of huidvochtigheid berekenen het energieverbruik nauwkeuriger dan activity trackers die alleen met versnellingsgegevens rekenen. Maar de nauwkeurigheid van de draagbare apparaten laat te wensen over en is afhankelijk van de activiteit: bij hardlopen komt de berekening van het energieverbruik meestal grotendeels overeen met die van reeds bewezen meetmethodes, maar bij fietsen of huishoudelijke taken klopt de berekening vaak iets minder goed. Dit blijkt uit een systematisch review met meta-analyses van Britse wetenschappers die gegevens van zestig studies analyseerden.

 • Diagnostiek, behandeling en sporthervatting na een acute liesblessure

  Het grootste gedeelte van de sporters met acute adductorenpijn is binnen twee weken pijnvrij en hervat binnen drie weken de normale training. Dit geldt echter niet voor sporters bij wie de therapeut een palpabel defect voelt of sporters die palpatiepijn ervaren op de proximale aanhechting van de adductor longus: zij doen er meestal tussen de vier en elf weken over om met een volledige training mee te kunnen doen. Dit blijkt uit een prospectieve cohortstudie van een internationale onderzoeksgroep uit Qatar. Zij begeleidden 81 mannelijke sporters met acute liesblessures intensief volgens een revalidatieprogramma met vastgestelde criteria voor opbouw van oefentherapie, sportspecifieke veldrevalidatie en sporthervatting. De onderzoekers bestudeerden de tijd die sporters nodig hadden om hun sport te hervatten, berekenden of dit zuiver te voorspellen was en brachten recidieven in kaart gedurende het jaar na de revalidatie.