11-15 van 119 zoekresultaten
 • Is er een nieuw diagnostisch 'etiket' nodig om lage-rugpijn te bespreken met de patiënt?

  Aanhoudende lage-rugpijn is meer dan een biomedisch probleem. De diagnose 'aspecifieke lage-rugpijn' zegt een patiënt niets over de aard van het probleem en hoe hij het kan oplossen. Zorgverleners inventariseren de klachten in een bredere biopsychosociale context, en zij bespreken dit met de patiënt zodat deze beter inzicht krijgt in zijn klachten en zelf kan bijdragen aan zijn herstel. Maar zorgverleners hebben geen behoefte aan een nieuwe diagnose of ander etiket om deze 'aandoening' te benoemen. Dat concluderen Deense onderzoekers na focusgroep- en individuele interviews met twee huisartsen, vier fysiotherapeuten en vier chiropractoren.

 • Wisselwerking tussen lichaamsbeeld en chronische pijn

  Chronisch pijnpatiënten met een ineffectieve copingstijl kunnen een negatief lichaamsbeeld ontwikkelen. Dat negatieve lichaamsbeeld kan op zijn beurt weer de ervaren pijn en gevoelens van fysiek onvermogen versterken. Wetenschappers uit Singapore en Zweden beschrijven deze wisselwerking in een cognitief gedragsmodel. Zij pleiten voor een psychologische evaluatie van chronisch pijnpatiënten om zicht te krijgen op hun (veranderde) lichaamsbeeld en hoe zij daarmee omgaan.

 • Sports medicine: walking off the farm for 1-percenters ... it's your future we are throwing away (2 delen) [video]

  Tijdens het Sportmedisch Wetenschappelijk Jaarcongres 2018 heeft keynotespreker dr. Rod Whiteley een vlammend betoog gehouden met als titel: 'Walking off the farm for 1-percenters'. Hierin besprak hij onder meer het 'Paretoprincipe' dat zegt dat wij in 20% van onze (behandel)tijd al 80% van het beoogde effect bereiken. Dit betekent dat de (sport)fysiotherapeut zeer weloverwogen keuzes moet maken en zich primair moet richten op actieve vormen van (sport)revalidatie. Zijn bijdrage (in 2 delen) zit vol met humor en is het bekijken meer dan waard!

 • Bevordert langdurig hoog-intensief sporten de gezondheid?

  Duursporters die langdurig hoog-intensief trainen verbeteren hun cholesterolwaarden en verminderen de ontstekingswaarden in hun bloed in vergelijking met hun waarden voorafgaand aan een trainingsprogramma of vergeleken met de waarden van een controlegroep. Dat concluderen Ethiopische wetenschappers in een systematisch literatuuronderzoek waarin ze de resultaten van 876 deelnemers uit dertien studies combineerden in een meta-analyse. Zij stellen daarnaast ook dat het risico op een plotse hartdood niet groter wordt door langdurig intensieve duurtraining.

 • Het therapeutisch effect van de aanraking

  Hands-on manuele technieken zijn meer dan biomechanische handelingen om stoornissen in spieren en gewrichten op te heffen: aanraken is een vorm van communicatie, waarmee een therapeut pijn kan dempen, emoties overbrengt en een patiënt meer lichaamsbesef geeft. De auteurs pleiten voor een herwaardering van de hands-on technieken en de therapeutische waarde van de aanraking.