1-5 van 61 zoekresultaten
 • Fysiek zwaar werk en krachttraining: een goede combinatie

  Bied fysieke training aan op de werkplek ter vermindering van musculoskeletale klachten. Dit werkt nog beter als deze training op de werkcontext toepasbaar is gemaakt. Terwijl er zeer sterk bewijs is dat krachttraining op de werkplek musculoskeletale klachten kan verminderen, wordt het aanbieden van aerobe training en stretching als trainingsmodaliteit niet aanbevolen. Het bewijs hiervoor is te beperkt en wisselend om het (behandel-) beleid te sturen. Dit concluderen Deense wetenschappers na een systematisch literatuuronderzoek van 54 unieke publicaties die de effectiviteit bestudeerden van werkplek-interventies gericht op werknemers met musculoskeletale klachten en fysiek veeleisend werk.

 • Meer dan helft van fysiotherapeuten kampt met musculoskeletale pijn

  Meer dan de helft van de bijna duizend ondervraagde Spaanse fysiotherapeuten heeft last van musculoskeletale pijn. Hun zelfgerapporteerde werkvermogen hangt direct samen met het aantal pijnlijke lichaamsregio's: hoe meer pijnlijke regio's, hoe lager het werkvermogen. Dit blijkt uit de resultaten van een online enquête onder 986 Spaanse fysiotherapeuten die twee vragenlijsten invulden, één over hun werkvermogen en één over musculo-skeletale pijn.

 • Werkgerelateerde schouderklachten bij mannelijke fabrieksarbeiders

  Werknemers in fabrieken die in ongunstige houdingen werken, fysiek vermoeiend werk hebben of veel stress ervaren tijdens hun werk, lopen een hoger risico op het ontwikkelen van schouderklachten. Zaken zoals werkdruk en eigen speelruimte bij het nemen van beslissingen hebben hier een weliswaar indirecte, maar belangrijke invloed op. Door juist deze factoren aan te pakken kunnen bedrijven schouderklachten onder hun werknemers voorkomen. Dit concluderen Franse onderzoekers die eerder uitgevoerde epidemiologische studies analyseerden om verbanden tussen risicofactoren in kaart te brengen.

 • Werk, eet, beweeg en … wordt minder vaak ziek

  Kennis bij onderzoekers, beleidsmakers en bedrijven over de impact van gezonde voeding en fysieke activiteit op bijvoor-beeld arbeidsverzuim en arbeidsproducti-viteit is beperkt en niet eenduidig. Om bedrijven aan te moedigen te investeren in het bevorderen van gezond gedrag en een gezonde werkomgeving is meer kennis nodig. Onderzoekers uit Zweden doken de literatuur in op zoek naar studies waarbij gezond voedings- en beweeggedrag van individuen werd gestimuleerd en waar ook componenten van de interventie waren gericht op het aanpassen van de fysieke werkomgeving of organisatiestructuur. De onderzoekers analyseerden de gegevens van bijna 250.000 mensen.

 • Werk, eet, beweeg en … wordt minder vaak ziek

  Kennis bij onderzoekers, beleidsmakers en bedrijven over de impact van gezonde voeding en fysieke activiteit op bijvoor-beeld arbeidsverzuim en arbeidsproducti-viteit is beperkt en niet eenduidig. Om bedrijven aan te moedigen te investeren in het bevorderen van gezond gedrag en een gezonde werkomgeving is meer kennis nodig. Onderzoekers uit Zweden doken de literatuur in op zoek naar studies waarbij gezond voedings- en beweeggedrag van individuen werd gestimuleerd en waar ook componenten van de interventie waren gericht op het aanpassen van de fysieke werkomgeving of organisatiestructuur. De onderzoekers analyseerden de gegevens van bijna 250.000 mensen.