• Kwetsbare patiënten in de cardiologie: een groeiend fenomeen

  Frailty of kwetsbaarheid heeft grote gevolgen voor de prognose en behandeling van ouderen. Ook binnen de cardiologie is meer aandacht nodig voor (de gevolgen van) frailty. Dat bepleit een team van Europese onderzoekers, die een consensusdocument opstelde voor de multidisciplinaire diagnostiek en behandeling van hart-vaatpatiënten met frailty. In dit referaat lees je hun adviezen.

 • Zwachtelen bij lymfoedeem? Voer de druk niet te veel op!

  Meerlaags zwachtelen van de extremiteiten is een effectieve therapievorm tegen lymfoedeem mits de druk optimaal is. Maar zijn ervaren lymfoedeemtherapeuten wel in staat om de juiste druk toe te passen bij het zwachtelen van de arm? Lees in dit NPi- service referaat de resultaten van Japanse onderzoekers.

 • Ernst van lymfoedeem na borstkanker hangt samen met aanwezigheid van erysipelas

  Lymfoedeem; een veelvoorkomende complicatie na de behandeling voor borstkanker. Maar waaruit is het eigenlijk opgebouwd? De samenstelling kan de effectiviteit van de gekozen behandeling en prognose sterk beïnvloeden. Deense wetenschappers voerden een observationele studie uit, waarbij ze de precieze kenmerken van lymfoedeem bij vrouwen na een borstkankerbehandeling in kaart brachten. Meer weten? Lees dan verder!

 • Gemeenschappelijke symptomen bij overlevers van kanker: een netwerkanalyse

  Mensen die kanker overleven ervaren vaak nog verschillende klachten, zoals vermoeidheid, pijn en emotionele klachten. Verschilt dit per kankersoort? Of ervaren alle ex-kankerpatiënten dezelfde symptomen? In dit NPi-servicereferaat lees je waarom een Nederlandse onderzoeksgroep na een netwerkanalyse adviseert om vermoeidheid centraal te stellen bij de behandeling van overlevers van kanker.

 • Hoe ziet 'gebruikelijke zorg' bij CVA-patiënten met sensorische uitval eruit?

  Veel patiënten kampen na een beroerte met sensorische stoornissen. Maar hoe testen en behandelen ziekenhuizen en revalidatiecentra deze stoornissen? En veranderde dat in de loop der jaren? Lees hier de bevindingen van Australische wetenschappers die gegevens analyseerden uit nationale audits van 2007-2019.