1-2 van 2 zoekresultaten
  • Kan muziek fysiotherapie aanvullen? - Music Moves

    Muziek bevordert de breinactivatie wat kan leiden tot motorische beïnvloeding. Over het toepassen van muziek binnen de fysiotherapie is nog weinig bekend. In dit kwalitatieve onderzoek is samen met experts uit de gezondheidszorg bekeken of muziek een waardevolle aanvulling kan zijn binnen de fysiotherapeutische oefentherapie.

  • Juveniele idiopathische artritis (2018)

    Op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde is begin 2015 gestart met de ontwikkeling van de richtlijn Juveniele idiopathische artritis (JIA). Namens het KNGF heeft dhr. dr. O.T.H.M. (Otto) Lelieveld de fysiotherapie vertegenwoordigd in de meelees / consulenten groep.