1-5 van 145 zoekresultaten
 • Informatie-uitwisseling huisarts-paramedicus (2020) [richtlijn]

  De nieuwe richtlijn HASP-paramedicus biedt artsen en paramedici de basis voor de overdracht van informatie rond het verwijzen van patiënten. De richtlijn is tot stand gekomen door een samenwerking van NHG, KNGF en andere paramedische beroepsverenigingen, en vervangt daarmee de in 2012 gepubliceerde richtlijn HAFT (Informatie-uitwisseling huisarts en fysiotherapeut).

 • COPD [richtlijn]

  De richtlijn COPD van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) is een leidraad voor de fysiotherapeut bij de behandeling van patiënten met deze aandoening. Voor informatie over de vergoedingsaanspraak COPD en hoe deze zich verhoudt tot de richtlijn, zie bijlage: Discrepantie tussen vergoedingsaanspraak en richtlijn COPD.pdf

 • Hartrevalidatie [richtlijn]

  De KNGF-richtlijn Hartrevalidatie is een leidraad voor het fysiotherapeutisch handelen bij patiënten die in aanmerking komen voor hartrevalidatie in de klinische en de poliklinische fase.

 • Zelfmanagement

  De KNGF-richtlijn Zelfmanagement is een leidraad voor de fysiotherapeut en oefentherapeut om patiënten te ondersteunen bij het zelfmanagement.

 • DO-IT COPD

  Do-IT COPD was een van de onderzoekstrajecten binnen het DO-IT (Designing Optimal Interventions for physical Therapy) onderzoeksprogramma. Dit programma is gefinancierd door het KNGF. De doelstelling van dit onderzoeksprogramma was het ontwikkelen van optimale fysiotherapeutische interventies voor patiënten met een chronische aandoening, die passen bij de dagelijkse praktijk. Emmylou Beekman heeft dit onderzoek uitgevoerd. De resultaten van dit onderzoek zijn hier te vinden.

 • Fysiotherapie bij osteoporose [factsheet]

  Deze breedgedragen factsheet kunt u als zorgverlener gebruiken om de fysiotherapie te positioneren in het zorgproces voor de patiënt met osteoporose. Deel deze met uw relaties of gebruik hem tijdens overleg.

 • Literatuurlijst Ouderen 2020/4

  Drie wetenschappelijke publicaties die verschijnen als Nederlandstalig referaat met een praktische vertaalslag in de NPi-service en diverse publicaties die vrij toegankelijk zijn op de website van de uitgeverij of het tijdschrift.

 • Kan pijnbestrijding bij ouderen valpartijen voorkomen?

  Zelfstandig wonende 60-plussers met pijn hebben een slechtere balans dan ouderen die geen pijn ervaren. Waar ze pijn hebben maakt niet uit, maar het effect is sterker naarmate de pijn langer duurt. Dat concluderen Japans-Australische onderzoekers die gegevens van 17.626 ouderen uit 39 studies combineerden in meta-analyses. Wellicht draagt adequate pijnbestrijding bij aan een beter evenwicht en kunnen ouderen zo valpartijen voorkomen, aldus de onderzoekers.

 • Ouderen met dementie profiteren nauwelijks van training

  Ouderen met dementie verbeteren hun fysieke en mentale gezondheid nauwelijks als ze trainen. Weliswaar lopen ze sneller na 24 weken training, maar hun conditie, spierkracht en evenwicht gaan niet vooruit, en ook cognitief boeken ze geen progressie. Bovendien neemt hun loopsnelheid weer af zodra ze de training staken. De Nederlandse onderzoekers die 39 trainende ouderen met dementie vergeleken met 30 ouderen die lenigheidsoefeningen en sociale activiteiten deden adviseren een individuele aanpak om het trainingseffect bij deze doelgroep te optimaliseren.