1-5 van 100 zoekresultaten
 • Beroerte [richtlijn]

  De richtlijn Beroerte van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) is een leidraad voor de eerste-, tweede- en derdelijns fysiotherapeut bij de behandeling van patiënten met als hoofddiagnose een cerebrovasculair accident (CVA), door de gehele zorgketen heen.

 • Informatie-uitwisseling huisarts-paramedicus (2020) [richtlijn]

  De nieuwe richtlijn HASP-paramedicus biedt artsen en paramedici de basis voor de overdracht van informatie rond het verwijzen van patiënten. De richtlijn is tot stand gekomen door een samenwerking van NHG, KNGF en andere paramedische beroepsverenigingen, en vervangt daarmee de in 2012 gepubliceerde richtlijn HAFT (Informatie-uitwisseling huisarts en fysiotherapeut).

 • COPD [richtlijn]

  De richtlijn COPD van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) is een leidraad voor de fysiotherapeut bij de behandeling van patiënten met deze aandoening. Voor informatie over de vergoedingsaanspraak COPD en hoe deze zich verhoudt tot de richtlijn, zie bijlage: Discrepantie tussen vergoedingsaanspraak en richtlijn COPD.pdf

 • Hartrevalidatie [richtlijn]

  De KNGF-richtlijn Hartrevalidatie is een leidraad voor het fysiotherapeutisch handelen bij patiënten die in aanmerking komen voor hartrevalidatie in de klinische en de poliklinische fase.

 • Artrose heup-knie [richtlijn]

  De herziene richtlijn Artrose heup-knie van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) is een leidraad voor de algemeen fysiotherapeut en oefentherapeut bij de behandeling van mensen met artrose van de heup en/of knie, inclusief de pre- en postoperatieve fase rondom een gewrichtsvervangende operatie.

 • Zwachtelen bij lymfoedeem? Voer de druk niet te veel op!

  Meerlaags zwachtelen van de extremiteiten is een effectieve therapievorm tegen lymfoedeem mits de druk optimaal is. Maar zijn ervaren lymfoedeemtherapeuten wel in staat om de juiste druk toe te passen bij het zwachtelen van de arm? Lees in dit NPi- service referaat de resultaten van Japanse onderzoekers.

 • Ernst van lymfoedeem na borstkanker hangt samen met aanwezigheid van erysipelas

  Lymfoedeem; een veelvoorkomende complicatie na de behandeling voor borstkanker. Maar waaruit is het eigenlijk opgebouwd? De samenstelling kan de effectiviteit van de gekozen behandeling en prognose sterk beïnvloeden. Deense wetenschappers voerden een observationele studie uit, waarbij ze de precieze kenmerken van lymfoedeem bij vrouwen na een borstkankerbehandeling in kaart brachten. Meer weten? Lees dan verder!

 • Gemeenschappelijke symptomen bij overlevers van kanker: een netwerkanalyse

  Mensen die kanker overleven ervaren vaak nog verschillende klachten, zoals vermoeidheid, pijn en emotionele klachten. Verschilt dit per kankersoort? Of ervaren alle ex-kankerpatiënten dezelfde symptomen? In dit NPi-servicereferaat lees je waarom een Nederlandse onderzoeksgroep na een netwerkanalyse adviseert om vermoeidheid centraal te stellen bij de behandeling van overlevers van kanker.

 • Hoe ziet 'gebruikelijke zorg' bij CVA-patiënten met sensorische uitval eruit?

  Veel patiënten kampen na een beroerte met sensorische stoornissen. Maar hoe testen en behandelen ziekenhuizen en revalidatiecentra deze stoornissen? En veranderde dat in de loop der jaren? Lees hier de bevindingen van Australische wetenschappers die gegevens analyseerden uit nationale audits van 2007-2019.

 • Hoog-intensieve intervaltraining na een beroerte: haalbaar en lonend

  Kunnen CVA-patiënten met korte, hoog-intensieve intervaltraining hun fysieke, cognitieve en mentale vermogens verbeteren? Dat onderzochten Noorse wetenschappers bij 70 patiënten die 3 maanden tot 5 jaar geleden een CVA doormaakten. Benieuwd naar het resultaat van 8 weken trainen? Je leest het in dit referaat.