1-5 van 43 zoekresultaten
 • Spiraal- of visgraatzwachtel: wat werkt beter bij armlymfoedeem?

  Zwachtelen met een visgraatmotief als onderdeel van complexe decongestieve therapie leidt tot een grotere volumeafname en beter armgebruik dan spiraalvormig zwachtelen bij armlymfoedeempatiënten. Dat concluderen Zuid-Koreaanse wetenschappers die beide niet-elastische zwachtelmethoden twee weken vergeleken bij 42 gemiddeld 57 jarige vrouwen met eenzijdig borstkanker-gerelateerd armlymfoedeem.

 • Gecombineerde zwachtel effectiever dan adhesieve zwachtel en kinesiotape

  Borstkanker gerelateerde lymfoedeem-patiënten hebben het meeste baat bij een gecombineerde zwachtel om het armvo-lume te verminderen. Minder effectief maar wel comfortabel zijn de adhesieve zwachtels of lymfetaping met kinesiotape. Dit concluderen Spaanse wetenschappers nadat zij 150 borstkankerpatiënten in vijf gelijke groepen verdeelden en in elke groep een ander type zwachtel bij de vrouwen aanbrachten.

 • Resultaten van PASE vragenlijst en bewegingsmeter niet uitwisselbaar

  Als patiënten met kanker de Physical Activity Scale for the Elderly (PASE) vragenlijst invullen en een bewegingsmeter dragen dan komen de scores van beide meetinstrumenten niet overeen. Beide instrumenten beogen fysieke activiteit te meten, maar hun uitkomsten zijn niet uitwisselbaar. Dat concluderen Nederlandse wetenschappers die gegevens samenvoegden van drie studies die beide meetinstrumenten gebruikten. De onderzoekers bevelen dan ook aan om beide meetinstrumenten naast elkaar te blijven gebruiken en geen keus te maken tussen een van beiden.

 • Hoog intensieve intervaltraining is haalbaar en veilig bij patiënten met borst- en prostaatkanker

  Hoog intensieve intervaltraining (HIIT) is haalbaar en veilig bij patiënten die borstkanker of prostaatkanker overleefden. Dit concluderen Duitse onderzoekers die 20 mannen met prostaatkanker en 20 vrouwen met borstkanker na behandeling lieten trainen volgens twee vaak toegepaste en bekende HIIT protocollen: één protocol op basis van het piekvermogen en één protocol op basis van de piekhartslag.

 • Literatuurlijst Lymfologie en oncologie 2020/3

  Drie wetenschappelijke publicaties die verschijnen als Nederlandstalig referaat met een praktische vertaalslag in de NPi-service en diverse publicaties die vrij toegankelijk zijn op de website van de uitgeverij of het tijdschrift.