1-3 van 3 zoekresultaten
  • Kosteneffectiviteit van subgroepspecifieke oefentherapie bij knieartrose

    Fysiotherapie bij knieartrose is effectief, de effectiviteit bij subgroep-specifieke therapie is niet voldoende onderzocht. In dit door het WCF gefinancierde onderzoek wordt gestratificeerde fysiotherapie vergeleken met standaard fysiotherapie bij knieartrose (volgens de KNGF-richtlijn artrose dd. 2010). Het effect op kniepijn, fysiek functioneren, ervaren herstel en medische en maatschappelijke kosten wordt onderzocht door middel van een cluster-gerandomiseerde trial (RCT).

  • (EBM) behandelstrategie bij PFP: gematigd optimisme of Prozac? [video]

    In deze webcast bespreekt Erik Witvrouw van de Universiteit Gent de meest geschikte en succesvolle oefeningen om patiƫnten met patellofemorale klachten te behandelen, en hij onderbouwt dit met wetenschappelijke evidentie. Ook benoemt hij welke interventies je beter achterwege kunt laten.

  • Paramedische herstelzorg na COVID-19

    Wat is de (kosten-)effectiviteit van paramedische zorg op fysiek, nutritioneel, cognitief, mentaal en dagelijks functioneren bij patiƫnten die herstellen van COVID-19?