6-10 van 85 zoekresultaten
 • Fysiotherapeutische dossiervoering 2019 [richtlijn]

  Deze richtlijn beschrijft welke gegevens in een fysiotherapeutisch dossier genoteerd dienen te worden. De richtlijn beschrijft de gegevens welke volgens de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) verplicht zijn te noteren en welke gegevens ten behoeve van het fysiotherapeutisch klinisch redeneren verplicht gesteld zijn. De praktijkrichtlijn geeft overzicht van deze gegevens met een korte uitleg. De verantwoording en toelichting geeft meer informatie en een uitgebreidere beschrijving hiervan. Deze richtlijn is vigerend sinds 01-01-2020. Voor dossiers gestart tussen 2016-2019 geldt de richtlijn verslaglegging 2016. Voor de periode 2011-2015 geldt de richtlijn verslaglegging 2011. Deze zijn te vinden bij de downloads.

 • Geperiodiseerd trainen na borstkanker, beter dan de gangbare training?

  Zowel lineair als geperiodiseerd trainen is veilig en haalbaar bij vrouwen die behandeld zijn voor borstkanker. Zij verbeteren hun conditie, voelen zich beter en ervaren minder vermoeidheid. Beide trainingsmethoden hebben een vergelijkbaar trainingseffect. Deze conclusie trekken Amerikaanse onderzoekers die 117 vrouwen lieten trainen volgens twee trainingsprotocollen en hen vergeleken met 57 vrouwen die uitsluitend rekoefeningen deden.

 • De haalbaarheid en betrouwbaarheid van zelfonderzoek van het bovenlichaam bij borstkanker

  Vrouwen met borstkanker kunnen prima zelf thuis hun armomtrek en schouder-beweeglijkheid meten. Hun metingen zijn betrouwbaar en kunnen bijdragen aan het vroegtijdig opsporen van verminderde beweeglijkheid van de schouder en lymfoedeem, waardoor patiënten tijdig een juiste behandeling kunnen krijgen. Dit blijkt uit een Canadese haalbaarheids- en betrouwbaarheidsstudie bij 33 wegens borstkanker geopereerde vrouwen.

 • Is de LymphaTech geschikt om armvolume te meten bij vrouwen met borstkanker?

  Het LymphaTech systeem is een veelbelovend instrument om snel en eenvoudig patiënten met (een risico op) lymfoedeem te monitoren. Het met de LymphaTech gemeten armvolume bij vrouwen met borstkanker komt uitstekend overeen met de meting van een perometer. Maar anders dan de perometer is de LymphaTech makkelijk mee te nemen en op verschillende locaties te gebruiken, zoals bij mensen thuis. Dat concluderen Noord-Amerikaanse wetenschappers die 66 vrouwen met borstkanker onderzochten met de LymphaTech en de perometer.

 • Spiraal- of visgraatzwachtel: wat werkt beter bij armlymfoedeem?

  Zwachtelen met een visgraatmotief als onderdeel van complexe decongestieve therapie leidt tot een grotere volumeafname en beter armgebruik dan spiraalvormig zwachtelen bij armlymfoedeempatiënten. Dat concluderen Zuid-Koreaanse wetenschappers die beide niet-elastische zwachtelmethoden twee weken vergeleken bij 42 gemiddeld 57 jarige vrouwen met eenzijdig borstkanker-gerelateerd armlymfoedeem.

 • Gecombineerde zwachtel effectiever dan adhesieve zwachtel en kinesiotape

  Borstkanker gerelateerde lymfoedeem-patiënten hebben het meeste baat bij een gecombineerde zwachtel om het armvo-lume te verminderen. Minder effectief maar wel comfortabel zijn de adhesieve zwachtels of lymfetaping met kinesiotape. Dit concluderen Spaanse wetenschappers nadat zij 150 borstkankerpatiënten in vijf gelijke groepen verdeelden en in elke groep een ander type zwachtel bij de vrouwen aanbrachten.