• Motorische stoornissen bij kinderen met een aandoening in het autismespectrum

  Motorische stoornissen lijken een integraal onderdeel van autisme. Slechts een klein percentage van kinderen met een aandoening in het autismespectrum krijgt daadwerkelijk de diagnose van een coördinatie-ontwikkelingsstoornis, maar de overgrote meerderheid vertoont de verschijnselen. De aanpak hiervan zou dan ook in het behandelplan terug moeten komen: vroege interventie door een kinderfysiotherapeut kan de motorische ontwikkeling bij deze kinderen onder-steunen. Dit stelt een Amerikaans onderzoeker na analyse van een grote dataset met gegevens van kinderen met autisme.

 • Het belang van een goede nachtrust [video]

  In deze webcast bespreekt dr. Monique l'Hoir het belang van een goede nachtrust bij kinderen en adolescenten.

 • Daag baby’s met een motorische ontwikkelachterstand ook cognitief uit

  Al van jongs af aan hangen motorische vaardigheden en probleemoplossend vermogen met elkaar samen. Wat als je die twee componenten samenbrengt in één interventie? Hebben kinderen met een motorische ontwikkelingsachterstand daar baat bij? Dat zochten Amerikaanse wetenschappers uit in deze gerandomiseerde studie bij 112 baby’s. Benieuwd naar hun bevindingen? Lees het NPi-service referaat.

 • Veerkracht in de kinderrevalidatie: what’s in the name?

  Groeiende aandacht voor het concept veerkracht in de revalidatie van kinderen met een beperking en hun familie. Wat verstaan we onder veerkracht? De auteurs in de review vinden verschillende definities en veerkracht lijkt complexer in kaart te brengen dan verwacht. Ze stellen kritische vragen bij de diverse meetinstrumenten die zich niet richten op de contextuele factoren en de ontwikkeling van het kind. Er is behoefte aan een meetinstrument dat uitgaat van het dynamische karakter van veerkracht in alle situaties waar een kind in zijn/haar leven mee te maken krijgt.

 • Hoe hou je een kind ‘engaged’? Vier bouwstenen voor de zorgverlener.

  Bij het ene kind vliegt de tijd voorbij terwijl je aan het behandelen bent en bij het andere kind moet je als therapeut hard werken om het kind erbij te houden. Waar ligt dat nou aan? De onderzoekers van deze studie delen vier concrete principes waar je als zorgverlener alert op kunt zijn, zodat je samen met het kind echt werkt en bouwt aan een goede relatie. Alles wat aandacht krijgt … groeit!