1-5 van 59 zoekresultaten
 • Fysiotherapeutische dossiervoering 2019 [richtlijn]

  Deze richtlijn beschrijft welke gegevens in een fysiotherapeutisch dossier genoteerd dienen te worden. De richtlijn beschrijft de gegevens welke volgens de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) verplicht zijn te noteren en welke gegevens ten behoeve van het fysiotherapeutisch klinisch redeneren verplicht gesteld zijn. De praktijkrichtlijn geeft overzicht van deze gegevens met een korte uitleg. De verantwoording en toelichting geeft meer informatie en een uitgebreidere beschrijving hiervan. Deze richtlijn is vigerend sinds 01-01-2020. Voor dossiers gestart tussen 2016-2019 geldt de richtlijn verslaglegging 2016. Voor de periode 2011-2015 geldt de richtlijn verslaglegging 2011. Deze zijn te vinden bij de downloads.

 • Informatie-uitwisseling huisarts-paramedicus (2020) [richtlijn]

  De nieuwe richtlijn HASP-paramedicus biedt artsen en paramedici de basis voor de overdracht van informatie rond het verwijzen van patiënten. De richtlijn is tot stand gekomen door een samenwerking van NHG, KNGF en andere paramedische beroepsverenigingen, en vervangt daarmee de in 2012 gepubliceerde richtlijn HAFT (Informatie-uitwisseling huisarts en fysiotherapeut).

 • Beroepscode voor de Fysiotherapeut

  De ‘Beroepscode voor de Fysiotherapeut’ van het KNGF is het resultaat van een actualisering van ‘Beroepsethiek en Gedragsregels voor de Fysiotherapeut’ uit 2012. Deze actualisering is ingegeven door de veranderde wet- en regelgeving en de ontwikkelingen in de zorg en de zorgsector met een toenemende aandacht voor de rol van de patiënt.

 • Waarom vinden moeders het moeilijk om hun kind met een beperking te stimuleren tot gezond gedrag

  Waarom hebben moeders van kinderen met een fysieke en/of cognitieve beperking moeite om ze regelmatig te laten bewegen en gezond te laten eten? En wat motiveert ouders om kinderen mee te laten doen met gezondheidsbevorderende programma's? Die vragen stelden Canadese wetenschappers aan 11 moeders met een kind met een beperking. In dit referaat lees je hun conclusies.

 • Ervaringsleren in het kinderfysiotherapeutische curriculum

  Je leert door het werken met kinderen (ervaringsleren) meer in vergelijking met rollenspellen met medestudenten, is het idee. Voor het opbouwen van specifieke kinderfysiotherapeutische vaardigheden wordt interactie met kinderen als een belangrijke educatieve strategie gezien. Vind jij dat interactie met kinderen een belangrijk onderdeel van het onderwijsprogramma moet zijn en wat is jouw ervaring in jouw opleiding daarmee? Wetenschappers uit de Verenigde Staten hebben 106 opleiders en 23 studenten van verschillende kinderfysiotherapeutische opleidingen dit soort vragen gesteld voor hun onderzoek.

 • Blijven kinderen met CP in beweging na een beweeginterventie?

  Kinderen met een cerebrale parese (CP) zijn vaak onvoldoende fysiek actief om nadelige gezondheidsuitkomsten op volwassen leeftijd te voorkomen. Verschillende interventies zijn effectief gebleken om participatie aan fysieke activiteiten te verhogen. Echter is het onduidelijk of de toename op de langere termijn behouden blijft na beëindigen van de interventie. Wetenschappers uit de Pacific zochten uit wat de effecten van een beweeginterventie zijn door 13 studies te analyseren met gegevens van bijna 500 jongeren met CP tussen de 4 en 17 jaar. Benieuwd of de participatie in fysieke activiteit behouden blijft?