1-5 van 15 zoekresultaten
 • Informatie-uitwisseling huisarts-paramedicus (2020) [richtlijn]

  De nieuwe richtlijn HASP-paramedicus biedt artsen en paramedici de basis voor de overdracht van informatie rond het verwijzen van patiënten. De richtlijn is tot stand gekomen door een samenwerking van NHG, KNGF en andere paramedische beroepsverenigingen, en vervangt daarmee de in 2012 gepubliceerde richtlijn HAFT (Informatie-uitwisseling huisarts en fysiotherapeut).

 • Fysiotherapeutische dossiervoering 2019 [richtlijn]

  Deze richtlijn beschrijft welke gegevens in een fysiotherapeutisch dossier genoteerd dienen te worden. De richtlijn beschrijft de gegevens welke volgens de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) verplicht zijn te noteren en welke gegevens ten behoeve van het fysiotherapeutisch klinisch redeneren verplicht gesteld zijn. De praktijkrichtlijn geeft overzicht van deze gegevens met een korte uitleg. De verantwoording en toelichting geeft meer informatie en een uitgebreidere beschrijving hiervan. Deze richtlijn is vigerend sinds 01-01-2020. Voor dossiers gestart tussen 2016-2019 geldt de richtlijn verslaglegging 2016. Voor de periode 2011-2015 geldt de richtlijn verslaglegging 2011. Deze zijn te vinden bij de downloads.

 • Beroepscode voor de Fysiotherapeut

  De ‘Beroepscode voor de Fysiotherapeut’ van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie is het resultaat van een actualisering van ‘Beroepsethiek en Gedragsregels voor de Fysiotherapeut’ uit 2012. Deze actualisering wordt ingegeven door de veranderde wet- en regelgeving en de ontwikkelingen in de zorg en de zorgsector met een toenemende aandacht voor de rol van de patiënt.

 • Zelfmanagement

  De KNGF-richtlijn Zelfmanagement is een leidraad voor de fysiotherapeut en oefentherapeut om patiënten te ondersteunen bij het zelfmanagement.

 • E-learning Zelfmanagement

  Zelfmanagement krijgt een steeds prominentere rol in het handelen van de fysiotherapeut. Er wordt veel aandacht besteed aan zelfmanagement in het beroepsprofiel, maar ook in de KNGF-richtlijn Zelfmanagement. Deze e-learning is gebaseerd op de KNGF-richtlijn Zelfmanagement uit 2022 en geeft de fysiotherapeut handvatten om het zelfmanagement van patiënten optimaal te ondersteunen.

 • Revalidatie en nazorg bij COVID-19 (2021)

  Op initiatief van de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA) en Verenso is in 2021 gestart met de ontwikkeling van de richtlijn COVID revalidatie. Dit traject is, gezien de urgentie van COVID, versnelt uitgevoerd. De conceptrichtlijn bestaat uit 9 modules en is opgedeeld in 2 delen. Modules 1 t/m 4 vallen onder deel 1 van de richtlijn, modules 5 t/m 9 onder deel 2. Namens het KNGF, de Vereniging voor Hart-, Vaat-, en Longfysiotherapie (VHVL), de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Geriatrie (NVFG), De Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuis Fysiotherapie (NVZF), De Nederlandse Vereniging van Revalidatie Fysiotherapeuten (NVRF) en de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie volgens de Psychosomatiek (NFP) vertegenwoordigde dr. Erik Hulzebos de fysiotherapie in de werkgroep. In juni 2021 heeft het KNGF met de VHVL, NVFG, NVZF, NVRF en de NFP commentaar gegeven op de concept richtlijnmodules (Mariska Klaasen, Ward Heij, Anna Schmidt, Thirza Douglas, Stein van den Heuvel, Sandra Potkamp). Begin september 2021 is de richtlijn geautoriseerd.

 • Webinar COVID-19 Herstelzorg

  Dit webinar ging over de nazorg en revalidatie van COVID-19 in de eerstelijn. De gevolgen van (long) COVID, de fysieke en psychosociale kant van het herstel bij (long) COVID-patiënten en de multidisciplinaire samenwerking zijn onderwerpen die aan bod kwamen.