KANS [richtlijn]

C.4 Multidisciplinaire benadering

Bij patiënten die passen in profiel II is het zinvol te streven naar een multidisciplinaire afstemming van de behandeling en afspraken te maken tussen de patiënt en de betrokken hulpverleners. Afstemming met alle gewenste hulpverleners zal niet altijd haalbaar zijn. Goede communicatie tussen de fysiotherapeut en de huisarts (als verwijzer of coördinator) en de fysiotherapeut en de bedrijfsarts, in verband met eventuele gedeeltelijke re-integratie, is bij deze patiënten echter essentieel (zie paragraaf B.6).

Voor een bredere samenwerking kan gedacht worden aan afstemming met een psycholoog of een maatschappelijk werkende (in verband met de gedragsgeoriënteerde aanpak, gericht op een adequate wijze van omgaan met pijn), een revalidatiearts of een ergotherapeut (in verband met ergonomische aanpassingen).