KANS [richtlijn]

Inleiding

Het therapeutisch proces is afgestemd op het individuele behandelplan zoals dat door de fysiotherapeut en de patiënt samen is opgesteld. Vanwege het geringe bewijs ten aanzien van effectieve verrichtingen en omdat er nauwelijks bewijs is dat bepaalde vormen van oefentherapie een gunstiger effect hebben dan andere, beschrijft de richtlijn voornamelijk de behandeldoelen en de te volgen behandelstrategie. Verrichtingen worden summier beschreven. Daarnaast zijn er wel accentverschillen tussen de mogelijke therapievormen, op basis van de verschillende pathofysiologisch mechanismen die verondersteld worden ten grondslag te liggen aan het gezondheidsprobleem.

De werkgroep adviseert om, voordat daadwerkelijk tot behandeling wordt overgegaan, met de patiënt expliciete behandelafspraken te maken over de behandeldoelen, de wijze waarop aan die doelen wordt gewerkt en de tijdstippen waarop deze doelen worden geëvalueerd.