KANS [richtlijn]

C.2 Behandeling per patiëntenprofiel

Behandeling en de behandelstrategie wordt beschreven per patiëntenprofiel in de volgende paragrafen.

Patiëntenprofiel I

Patiëntenprofiel II

Patiëntenprofiel III