Hartrevalidatie 2011 [richtlijn]

Leeswijzer

Leeswijzer

Dit is de 'KNGF-richtlijn Hartrevalidatie' van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) 2011. De richtlijn kan worden gezien als beroepsinhoudelijke aanvulling op de 'Multidisciplinaire Richtlijn Hartrevalidatie 2011' van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC).

De richtlijn is een handleiding voor het fysiotherapeutisch handelen bij patiënten die in aanmerking komen voor hartrevalidatie in de klinische en de poliklinische fase. Deze richtlijn vervangt de KNGF-richtlijn Hartrevalidatie 2001, die in 2003 werd herzien aan de hand van het AGREE-instrument en opnieuw werd gepubliceerd in 2005.

In het eerste deel (A) van de richtlijn ligt de nadruk op de fysiotherapeutische zorg bij patiënten met coronairlijden (conform de KNGF- richtlijn Hartrevalidatie uit 2005). In het volgende deel (B) is de fysiotherapeutische zorg bij patiënten met chronisch hartfalen beschreven.

De 'KNGF-richtlijn Hartrevalidatie' bestaat uit een Praktijkrichtlijn, een Verantwoording en toelichting, waarin de wetenschappelijke onderbouwing voor het fysiotherapeutisch handelen wordt beschreven, en een Samenvatting in de vorm van een stroomdiagram.

Alle delen van de richtlijn zijn afzonderlijk te lezen.