Naar de richtlijn

Verantwoording

Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) hebben samen met Nictiz een richtlijn voor gestructureerde informatie-uitwisseling tussen huisarts en fysiotherapeut ontwikkeld.

Hiervoor is gebruikgemaakt van reeds bestaande richtlijnen voor dossiervoering en zijn elementen van een bestaande overdrachtsrichtlijn voor huisarts - specialist (HASP) gebruikt.

De richtlijn biedt inzicht in de momenten waarop sprake is van de overdracht van gegevens tussen huisarts en fysiotherapeut. Ook beschrijft de richtlijn aard en omvang van de uit te wisselen gegevens tijdens die momenten. Bij de ontwikkeling van de richtlijn is de informatiebehoefte van de ontvangende partij leidend geweest.

De richtlijn geeft weer wat huisartsen en fysiotherapeuten daartoe hebben afgesproken en dient als  norm voor de informatieoverdracht tussen de beroepsgroepen. Deze richtlijn – ook wel informatiestandaard genoemd – is op 20 april 2015 in de vergadering van het Informatieberaad ([1]) van toepassing verklaard door KNGF, NHG, NPCF, Zorgverzekeraars Nederland, de Landelijke Huisartsen Vereniging, GGZ Nederland, de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie, de Federatie van Medisch Specialisten, InEen, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra, de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en Actiz en op 26 mei 2015 opgenomen in het Informatiestandaardenregister [2] van het Zorginstituut. Zie ook het item Ontwikkelingen [3] in de verantwoording en toelichting van de richtlijn dossiervoering.