KNGF-standpunt Fysiotherapie bij patiënten met pijn

Het KNGF-standpunt Fysiotherapie bij patiënten met pijn beschrijft standpunten geformuleerd specifiek rondom de fysiotherapeutisch zorg voor patiënten met pijnklachten. Door duidelijk te maken aan andere beroepsgroepen wat de fysiotherapeut kan en doet in de behandeling, diagnostiek en preventie van pijnklachten, wil het KNGF bijdragen aan de interprofessionele samenwerking van zorgverleners en zodoende aan de zorg voor patiënten met pijn.

Pijnklachten hebben een grote invloed op bewegen en daarmee op het dagelijks functioneren en welzijn van mensen, zeker als die chronisch zijn of dreigen te worden. Het KNGF-standpunt Fysiotherapie bij patiënten met pijn maakt de werkwijze van fysiotherapeuten bij pijnproblematiek transparant. Daarbij roept het KNGF andere beroepsverenigingen op hun standpunten duidelijk te maken, want alleen samen kan de zorg voor patiënten met pijn verder geoptimaliseerd worden.