Kennisclips Raamwerk Klinimetrie

Het Raamwerk Klinimetrie beschrijft acht stappen die de fysiotherapeut helpen om te komen tot een selectie van toe te passen klinimetrie. Het Raamwerk Klinimetrie kan zowel toegepast worden in de klinische praktijk als in het onderwijs. Om de toepassing van het Raamwerk makkelijker te maken, zijn door Zuyd Hogeschool in samenwerking met het KNGF twee kennisclips ontwikkeld.

Kennisclip ‘Wat is het Raamwerk Klinimetrie?’

In deze kennisclip wordt het Raamwerk Klinimetrie toegelicht. Hierbij worden de afzonderlijke stappen van het Raamwerk uitgelegd.

 

 

Kennisclip ‘Hoe pas ik het Raamwerk toe in de praktijk?’

Deze kennisclip geeft inzicht in hoe je als fysiotherapeut het Raamwerk Klinimetrie toe kunt passen in de praktijk. In de kennisclip wordt hierbij gebruik gemaakt van een casus.

 

 

Meer informatie over het Raamwerk Klinimetrie vindt u hier.

Je moet inloggen om deze content te bekijken.