Aanbevelingen voor de veilige toepassing van Dry Needling

De aanbevelingen voor de veilige toepassing van Dry Needling gaan specifiek over veilige toepassing. De aanbevelingen zijn tot stand gekomen op grond van de gezamenlijke bevindingen van experts en wetenschappelijke literatuur.

De aanbevelingen voor de veilige toepassing van Dry Needling zijn ontwikkeld om de veiligheid van patiënten optimaal te waarborgen. Het toepassen van dry needling kan  risico’s met zich mee brengen. Om te beoordelen of dry needling voor specifieke diagnoses of lichaamsregio’s wordt aanbevolen, dienen de voordelen van deze behandeling afgezet te worden tegen de nadelen ervan. Dit document helpt de fysiotherapeut in het maken van deze overwegingen met oog voor veiligheid en het minimaliseren van risico's.

Bekijk de aanbevelingen hier