Dr. John Verhoef

Huidige functie Lector Aangesloten bij Universiteit of hogeschool
  • Hogeschool Leiden
Specificatie Bachelor & Master Fysiotherapie, Faculteit Gezondheidszorg Onderzoeksgebied
  • Wijkgerichte beweegzorg, zorgtechnologie en co-design/co creatie
Emailadres [email protected] Mijn links
De onderzoeksprojecten van het lectoraat Eigen Regie bij Fysiotherapie en Beweegzorg hebben als gezamenlijke factor dat ze zich richten op de vraag hoe patiënten in samenwerking met fysiotherapeuten gestimuleerd en gesteund kunnen worden in hun zelfmanagement ten aanzien van bewegend functioneren. Hoe beter zelfmanagement door de patiënt wordt uitgevoerd, hoe groter de kans dat in het leven van alledag de eigen regie kan worden uitgevoerd over het leven dat men zelf wil leven, ondanks het hebben van (blijvende) lichamelijke beperkingen. Vanuit dit standpunt kunnen projecten zich richten op alle actoren en factoren die in het zorgtraject en in de periode daarna van belang zijn: patiënten en hun omgeving, randvoorwaarden, wet- en regelgeving en natuurlijk ook de fysiotherapeuten en andere relevante zorg- en welzijnsprofessionals.