Dementie (2020) [zorgstandaard]

Op initiatief van het praktijkverbeterprogramma Dementiezorg voor elkaar, gefinancierd door het Ministerie van VWS is eind 2017 gestart met de herziening van de Zorgstandaard Dementie. Namens het KNGF en de NVFG heeft Dhr. Ronald Valk de fysiotherapie vertegenwoordigd in de werkgroep. Het KNGF en de NVFG (Lotte Kunst) hebben commentaar geleverd op de conceptrichtlijn. In najaar 2019 heeft het KNGF de zorgstandaard geautoriseerd

De Zorgstandaard Dementie beschrijft wat vanuit het perspectief van personen met dementie en hun mantelzorgers goede dementiezorg en -ondersteuning is. De Zorgstandaard richt zich op de domeinen wonen, welzijn, zorg en behandeling. Het uitgangspunt is de zorg op de juiste plek, op het juiste moment en door de juiste persoon.

De Zorgstandaard beschrijft aanbevelingen voor persoonsgerichte en integrale dementiezorg, waarbij zorg en ondersteuning afgestemd is op de wensen en behoeften van personen met dementie en mantelzorgers.

Bekijk de volledige zorgstandaard hier

Als je ingelogd bent, zul je hieronder de specifieke aanbevelingen voor de fysiotherapeut uit deze richtlijn vinden.

U moet inloggen om deze content te bekijken.