Preventie van valincidenten bij ouderen (2017)

Op initiatief van Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie is in 2015 gestart met de ontwikkeling van de richtlijn preventie van valincidenten bij ouderen. Namens het KNGF heeft mw. dr. E. (Ellen) Smulders de fysiotherapie vertegenwoordigd in de klankbordgroep. Het KNGF en de NVFG hebben commentaar geleverd op de conceptrichtlijn. In november 2017 heeft het KNGF de richtlijn geautoriseerd.

Deze richtlijn richt zich op wat volgens de huidige maatstaven de beste zorg is voor patiënten met een verhoogd valrisico. In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Valrisicoschatting bij thuiswonenden
 • Valrisicoschatting bij verpleeghuisbewoners
 • Valrisicoschatting bij ziekenhuispatiënten
 • Risicofactoren
 • Multifactoriële valrisicobeoordeling bij thuiswonenden
 • Multifactoriële valrisicobeoordeling bij verpleeghuisbewoners
 • Multifactoriële valrisicobeoordeling bij ziekenhuispatiënten
 • Testen voor mobiliteit
 • Valrisicoverhogende medicijnen
 • Associatie tussen hart- en vaatziekten en vallen
 • Valrisico verlagende interventie bij thuiswonenden
 • Valrisico verlagende interventie bij verpleeghuisbewoners
 • Valrisico verlagende interventie bij ziekenhuispatiënten
 • Valrisico verlagende interventies bij orthostatische hypotensie
 • Patiëntvoorkeuren en compliantieoptimalisering
 • Organisatie van zorg

Bekijk de volledige richtlijn hier